Aktuelt

Aktuelt

Tre områder med graver fra jernalderen har den siste tiden blitt skjøttet og skiltet. Det er også satt opp informasjonsskilt ved Trømborg kirke og Edwin Ruuds omsorgssenter

Kommunestyret vedtok 22. april krisepakke rettet mot næringsliv, kulturliv og innbyggere. Her kan du se noen eksempler på tiltak, og utfyllende liste. 

Smittevern er livsviktig. Det siste året med covid-19 har gjort dette enda tydeligere for oss.

Da kan du se opptak av sendingen på vår Youtubekanal og du kan se den her

Har du fått vann-regning for flere kvadratmeter hus eller flere boenheter du mener du har?

Det er stor interesse rundt kommunens bruk av drone for å redde rådyrkalver.

Indre Østfold kommune har stedvis store utfordringer med kanadagås på både badestrender og andre grøntarealer, og i landbruket. Utfordringene er i hovedsak før ordinær jakttidsstart (10. august), og kommunen har derfor søkt om 15 dagers tidligere jaktstart.

Hold deg oppdatert med nyheter på Statsforvalterens sider om koronasituasjonen i skogbruket.

Tirsdag døde en eldre, koronasmittet person fra Indre Østfold kommune ved Sykehuset Østfold, Kalnes. Covid-19 viruset har dermed krevd sitt første dødsoffer fra Indre Østfold kommune.

Etter 5 års utviklingsarbeid avsluttes det nasjonale prosjektet Innovativ rehabilitering.