Send faktura til oss

Forskrift om elektronisk faktura som tråde i kraft 2. april 2019, gjør at vi er forpliktet til å kreve elektronisk faktura (EHF) av alle som leverer varer og tjenester til det offentlige.

Les mer om dette på Regjeringen.no

EHF-faktura

Skal du sende EHF-faktura (elektronisk handelsformat), bruker du vårt organisasjonsnummer som adresse: 920 123 899.

Her finner du informasjon om hvordan du som er leverandør kommer i gang med EHF-faktura

Husk: En faktura sendt som PDF via e-post, er ikke en elektronisk faktura. 

Alle som har et organisasjonsnummer kan sende faktura på EHF. Du trenger ikke integrasjon mot et eget regnskapssystem.

Hva må du som er leverandør gjøre?

Du må først inngå avtale med et aksesspunkt for levering av faktura. Et aksesspunkt er en transportformidler av datafiler, blant annet fakturaer, fra sender til mottaker. 

Her finner du oversikt over aksesspunkter

Du kan lage dine EHF-fakturaer i eget fakturasystem eller du kan bruke en nettbasert fakturaportal. En fakturaportal er en enkel løsning der du oppretter fakturaene på nett og sender disse via et aksesspunkt til kommunen. Dette er praktisk, spesielt for leverandører som kun sender noen få fakturaer i året til en kommunal virksomhet.

Her finner du oversikt over fakturaportaler

Referanse på faktura

I de tilfellene der vårt innkjøpsordrenummer er oppgitt, skal du som er leverandør føre det på fakturaen. Alternativt kan du føre opp bestillerens ansvarsnummer  som er 5 siffer og initialer (første i fornavn og to første i etternavn på bestiller) som referanse på fakturaen.

Ofte stilte spørsmål om EHF-faktura

Se vanlige spørsmål og svar om EHF her