Vakttelefoner

Brann: 110

Politi: 02800

Ambulanse: 113

Legevakt: 116 117

Nødnummer for døve: 1412

Alarmtelefon for barn og unge: 116 111

Barnevernsvakt: 989 01 100

Krisesenteret: 69 89 45 69

Giftinformasjonen (døgnåpent): 22 59 13 00

Tannlegevakten i Viken: 69 15 40 60

Veterinærvakt Østfold Nord – Askim, tidligere Hobøl, Rakkestad, Skiptvet og Spydeberg: 69 22 10 90

Veterinærvakt Østfold Øst – tidligere Eidsberg, Marker, Rømskog og Trøgstad: 954 87 330

Mattilsynet - dyrevern: 22 40 00 00

Hafslund (døgnåpent): 22 44 10 40

Vaktmester/bygningsvakt - døgnvakt kommunen: 905 65 656

Vinterdrift kommunal vei (november-mars): 905 65 656

Vann og avløp - døgnvakt kommunen: 905 65 656

Viltvakt/viltpåkjørsel: 414 45 933

Vold- og overgrepslinjen (VO-linjen): 116 006