Vakttelefoner

Vakttelefoner

Nød- og vakttelefoner
Hvem Telefonnummer
Brann 110
Politi 02800
Ambulanse 113
Legevakt 116 117
Nødnummer for døve 1412
Alarmtelefon for barn og unge 116 111
Barnevernsvakt 989 01 100
Krisesenteret 69 89 45 69
Giftinformasjonen (døgnåpent) 22 59 13 00
Tannlegevakten i Viken 69 15 40 60
Veterinærvakt Østfold Nord – Askim, Hobøl, Rakkestad, Skiptvet og Spydeberg 69 22 10 90
Veterinærvakt Østfold Øst – Eidsberg, Marker, Rømskog og Trøgstad 954 87 330
Mattilsynet - dyrevern 22 40 00 00
Hafslund (døgnåpent) 22 44 10 40
Vaktmester/bygningsvakt - døgnvakt kommunen 905 65 656
Vinterdrift kommunal vei (november-mars) 905 65 656
Vann og avløp - døgnvakt kommunen 905 65 656
Viltvakt/viltpåkjørsel 414 45 933
Vold- og overgrepslinjen (VO-linjen) 116 006