Innsyn

Innsyn er et av de viktigste demokratiske virkemidlene vi har. Rettigheten er lovfestet, og skal blant annet sikre at den enkelte får innsyn i hva det offentlige foretar seg.

Innsyn i postliste

Alle har rett til å se hva kommunen sender og mottar av post. Noe informasjon er imidlertid gradert av hensyn til personvern eller av andre hensyn. For å sikre at sensitive opplysninger ikke publiseres på nett, er det en forsinkelse på noen dager fra vi har mottatt/sendt et brev, til dette publiseres på nett.

Saksdokumenter som er offentlige blir liggende i fulltekst på postlisten i 90 dager fra de er publisert. Etter dette må du be om innsyn i dem. Du får automatisk innsyn i saksdokumenter som tidligere har ligget ute.

Se og søk i postlisten her

Innsyn i politiske møter og dokumenter

Ønsker du å se på en innkalling og/eller protokoll fra et politisk møte, finner du dette i den politiske møtekalenderen.

Se og søk i møtekalenderen her

Her kan du se møtekalendrene for de gamle kommunene (fram til 31.12.2019)

Ønsker du å se saker fra Fellesnemnda eller det konstituerende kommunestyremøtet til Indre Østfold kommune, gå inn på Askim kommunes møtekalender.

Aktuelle lover og regler

Den viktigste loven er kanskje personopplysningsloven, som blant annet gir deg rett til å kreve informasjon om hvordan personopplysninger blir behandlet. Loven regulerer blant annet at:

"Alle har rett til å vite hva som blir behandlet av personopplysninger og hvorledes dette skjer. Du kan for eksempel få vite hva skolen, arbeidsgiveren, butikken eller andre behandler av personopplysninger, hva slags opplysninger dette er og om de har opplysninger om deg."

Andre lover er også viktige for å ivareta innsynsretten, blant annet forvaltningsloven (innsyn for den enkelte/partsinnsyn) og offentlighetsloven (innsyn for alle).

Meroffentlighet

I tillegg tas innsynsretten vare på ved å praktisere det vi kaller "meroffentlighet". Det vil si at kommunene selv aktivt velger å publisere informasjon, slik at den enkelte ikke må be om å få innsyn (sende innsynsbegjæring). Meroffentlighet er forankret i Kommunelovens § 4 som handler om informasjon om kommunens og fylkeskommunens virksomhet:

"Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale og fylkeskommunale forvaltning".

Her finner du mer informasjon om dine rettigheter og innsyn (Datatilsynet)