Aktuelt

Aktuelt

Har du ikke fått din første vaksinedose, eller venter du på din andre dose, så kan du benytte deg av vårt drop-in tilbud ved vaksinesenteret i Askim.

Høsten er her og det er tid for å ta ned amplene som henger rundt i kommunen.

Indre Østfold kommune har utarbeidet et utkast til barnehagebehovsplan. Planen gir en oversikt over barnehagetilbudet i Indre Østfold kommune, og foreslår hvordan man kan sikre tilstrekkelige antall godkjente barnehageplasser i kommende 10-års periode.

Kjenner du noen som fortjener en utmerkelse for sitt engasjement innen stedsutvikling, eller lokal og bærekraftig byggeskikk? 

Kjenner du noen som fortjener en utmerkelse for sitt klima- og miljøengasjement?

Spesialisthelsetjenesten har nå gitt ytterligere råd om hvordan pasientgruppene kan identifiseres og hvilken dokumentasjon som kan benyttes overfor kommunene slik at tilbudet om en 3. dose kan iverksettes raskest mulig.

Her finner du valgstyrets møteprotokoll for Stortingsvalget 2021.

Høsten 2021 inviterer vi igjen til åpne Lokale verksteder. De holdes på 13 steder i kommunen vår.

Fra 1. oktober 2021 er hus nr. 80 på Trøgstad fort ledig for utleie.