Aktuelt

Aktuelt

Følgende tiltaksnivå gjelder for skole og barnehager i uke 16 (19.-23. april):

I løpet av uke 16, vil du som er innbygger i kommunen vår få magasinet "På kornet" i din postkasse. 

Det har vært stor interesse igjen og alle timene er nå fulltegnet.

Digitalt seminar arrangeres torsdag 22. april kl. 10.00-11.00.

Hvordan få til beste praksis for samarbeid mellom innbyggertorg og bibliotek?

Fra og med 12. april gjelder covid-19 forskriftens kapittel 5B for Indre Østfold kommune. Dette er et strengere tiltaksnivå enn de nasjonale tiltakene. Tiltakene gjelder for vår kommune til og med 25. april. Husk at anbefalingen i vår kommune er to meters avstand til andre. Minner også om plikten til å bruke munnbind og at god håndhygiene fortsatt er viktig. Særlig steder der hvor det er felles berøringspunkter.

Som følge av endrede retningslinjer for covid-19, kan vi åpne bibliotekene igjen fra og med 14. april. Les kommunens retningslinjer for covid-19 gjeldende fra 12. april her. Dette er de spesifiserte retningslinjer som gjelder for våre innbyggertorg og bibliotek: