Viktig informasjon om korona/covid-19:

Aktuelt

Aktuelt

Fristen for innrapportering av vannmålerstand er 1. februar.

Se oversikt over når de ulike politiske utvalgene har møter i dagene framover.

Indre Østfold kommune inngår mobilitetsavtale med Move About, og er en av de første kommunene i landet som innfører en ny type mobilitetsavtale for å administrere biler som benyttes i kommunale tjenester.

Sommeren 2020 vedtok kommunestyret at demenstilbudet skulle styrkes og at det skulle opprettes flere forsterkede plasser for langtidspasienter med demens.

For å stanse utbruddet av den engelske virusmutasjonen i Nordre Follo, har regjeringen besluttet at det fra lørdag 23. januar kl. 12 skal innføres svært strenge tiltak i totalt ti østlandskommuner. Tiltakene vil i første omgang gjelde til og med 31. januar.

Frist for å søke om plass i kommunale og private barnehager er 1. mars.

For å bidra til å stanse utbruddet av den engelske virusmutasjonen som er påvist i Nordre Follo er det innført ulike tiltak i Indre Østfold som en av 10 kommuner. For å beskytte de mest sårbare innfører vi nye tiltak som gjelder fra 24. januar.

Fra 28. januar til 28. februar arrangerer Frisklivssentralen en 30 dagers kampanje for økt hverdagsaktivitet.

Førstkommende onsdag starter vi med vaksinering av hjemmeboende fra 85 år og oppover. Vaksinelokalet i Rådhusgata 20 i Askim (tidligere butikklokalene til Biltema) er klargjort og tilpasset for å ivareta alle smitteverntiltak med avstand, håndsprit og utdeling av munnbind.