Aktuelt

Aktuelt

Indre Østfold kommune har inngått avtale med Move About om en miljøvennlig bildelingsordning. El-bilene er reservert for ansatte som bruker bil i tjenestereiser mellom kl. 07.30-15.30 på hverdager. I helgene og på kvelden er bilene tilgjengelig til utleie for innbyggere og besøkende. 

Frist for innsending av forslag er 1. november 2021.

Anlegget, som har aktiviteter for alle aldre, ble åpnet av ordfører Saxe Frøshaug 21. august.

Husk at du kan se dine fakturaer fra kommunen på "Min side".

Sinnemestring etter Brøsetmodellen er et behandlingstilbud til kvinner og menn. Dette tilbudet kan være noe for deg dersom du opplever vanskeligheter knyttet til eget sinne og at dette påvirker ditt forhold til partner og/eller barn.

Påmeldingsfrist: 15. september. Vi inviterer til introduksjonskurs og instruktøropplæring. Kursene er for pedagogisk personell i skolen og aktuelle hjelpetjenester som kan bistå i undervisningen.

Møtene er for representanter fra frivillig kultursektor som kor, korps og lignende eller profesjonelle aktører.

Tilbudet er åpent tirsdager og torsdager fra kl. 09.00 til 13.00. Ta med egen matpakke og drikke.

Veterinærinstituttet har påvist harepest hos en hare som ble funnet i Askim 8. august 2021.