Aktuelt

Aktuelt

Indre Østfold kommune er første kommune i Norge som har gjennomført et forprosjekt for varelevering som gir store utslippskutt, økonomisk gevinst og økt trafikksikkerhet. Dette er samordnet varedistribusjon, en forretningsmodell utviklet i Sverige.

Vi varsler om mulig lavere vanntrykk i Havnås grunnet lekkasjesøk. Søket vil pågå i perioden 21. november til 23. desember. 
 

Når strømmen går forsvinner ikke bare lyset, men også elektrisk oppvarming. Ved større strømbrudd prioriteres liv og helse først, og det kan ta tid før du får strømmen tilbake. Derfor bør du være forberedt på å klare deg uten strøm i flere dager.

Formannskapet behandlet i sitt møte 18. november kommunedirektørens forslag til budsjett 2023 og handlings- og økonomiplan 2023-2026. Innstillingen ligger ute til offentlig ettersyn fram til endelig behandling i kommunestyret 7. desember 2022.

14. februar 2023 kan dere som går med gifteplaner bli viet i den historiske kommandantboligen på Høytorp fort i Mysen.

Det er få tettsteder i Norge på Tomters størrelse som har en egen fargepalett. En fargepalett er et kvalitetsprogram, og bidrar til en helhetlig stedsutvikling basert på kvalitet, trivsel og stedsidentitet. Dette er et verktøy for å bygge en stedsidentitet også på små steder.  

Søknadsfristen er 9. desember 2022.

Frist for å klage: 10. desember 2022.