Aktuelt

Aktuelt

På grunn av istandsetting etter vann- og avløpsarbeider, vil Solbergfossveien stenges for biltrafikk ved Solbergfoss kraftstasjon fra mandag 3. mai kl. 07.00 til og med søndag 9. mai.

Du søker innen fristen via vårt digitale søknadsskjema.

Nå er våronna i gang i kommunen vår. Med det følger også lukten av husdyrgjødsel.

Indre Østfold kommune iverksetter løpende tiltak for å ivareta innbyggerne våre, og vi forsøker å ta hensyn slik at vi ikke rammer flere enn strengt tatt nødvendig.

Mandag 3. mai starter vi de forberedende arbeidene for full utskifting av luftstrekk, ny led-armatur og tennpunkter for boligområdet.

Uten vier og selje – ingen humler. Uten humler og bier – ingen frukt og bær.

Frist for søknad om sesongleie for 2021/2022 er 15. mai.

Sanering (skifte av vann- og avløpsrør og separering/deling av disse) av området Kirkegata, starter mandag 3. mai.

Som følge av endrede retningslinjer for covid-19, kan vi åpne bibliotekene igjen fra og med 14. april. Les kommunens retningslinjer for covid-19 gjeldende fra 12. april her. Dette er de spesifiserte retningslinjer som gjelder for våre innbyggertorg og bibliotek: