Aktuelt

Aktuelt

I uke 41 og 42 vil følgende steder være berørt av asfaltarbeid. Det vil være redusert fremkommelighet og vi ber om at du viser hensyn.

Send ditt forslag til oss innen 1. desember 2021.

Høsten 2021 inviterer vi igjen til åpne Lokale verksteder. De holdes på 13 steder i kommunen vår.

Livet under og etter en pandemi er tema for årets markering av verdensdagen psykisk helse. 10. oktober markeres dagen i hele verden.

MinEiendom er en selvbetjent tjeneste, der du får se informasjon om eiendommer du eier eller er medeier i.

Meld deg på senest 18. oktober, men gjerne så snart som mulig.

Hvert år feires Norges nasjonalrett med sin egen festdag, og det er alltid den siste torsdagen i september. Torsdag 30. september fikk nasjonalretten en egen festdag på Edwin Ruuds omsorgssenter.

Influensavaksinering skjer også i år hos fastlegene, og fra uke 41 er det tilgjengelige vaksiner på fastlegekontorene.

Følg med på flomfaren på nettsiden til Varsom.