Aktuelt

Aktuelt

Høsten 2021 vil innbyggere i Indre Østfold få egne fagskoletilbud på Indre Østfold rådhus i Askim.

Regjeringen viderefører i hovedsak de nasjonale smitteverntiltakene. Det blir lettelser for barn, unge og studenter.

Fra og med mandag 22. februar lemper vi på testkravene for besøkende til våre sykehjem.

Gjennom det treårige prosjektet "MIN Kulturminnedag - mangfold og inkludering i nærmiljøet" som finansieres av Sparebankstiftelsen DNB, vil Kulturvernforbundet stimulere kulturminnedagsarrangører til å i større grad inkludere minoriteter og/eller barn og unge i sine aktiviteter.

Vi kartlegger helsepersonell som arbeider i Indre Østfold kommune, men som ikke er ansatt i kommunen.

Indre Østfold kommune starter, i samarbeid med Frivilligsentralen i Askim, opp med gruppetrening for deg som er senior 65+ og som bor hjemme.

Indre Østfold kommune søker etter flere frivillige som har interesse for og lyst til å lede "Sterk og Stødig" treningsgruppe for seniorer. 

Vi minner om at fristen for å søke om plass i kommunale og private barnehager er 1. mars.

Ungdommene i Grease-kohorten ved Indre Østfold kulturskole er ei ganske hardt prøvd gruppe.