Aktuelt

Aktuelt

Får du positivt prøvesvar på din pcr-test, ber vi deg svare på e-kontakt fra Helsenorge så fort som mulig.

Flex er et aldersvennlig kollektivtilbud hvor passasjerene kan få ekstra hjelp, for eksempel til av- og påstigning og til å bære varer. Flex har ulike tilbud i og utenfor bysentrum. Flex er kort sagt buss på bestilling, og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold.

Indre Østfold kommune har 10 statlig sikrede friluftsområder. Hver av disse har en forvaltningsplan, som nå har blitt revidert og godkjent av Viken fylkeskommune.

Regionen Indre Østfold får nå en ny etablerertjeneste, som skal bidra til å øke antall nyetableringer i regionen og bygge kompetanse og nettverk rundt gründerne.

I disse dager sender vi ut melding om tildelt skoleplass for elever født i 2016. Dette sendes til en av de foresattes digitale postkasse.

Vi minner om fristene for å søke arrangementstøtte i 2022: Søknadsfristene er 20. februar, 20. april og 20. august.

Stadig flere opplever gleden av å dyrke selv. Gjennom Grønt prosjekt vil Indre Østfold kommune inspirere enda flere til å produsere mat til seg selv og andre.

Arbeidene er nå i sluttfasen og veien vil åpnes tidlig i februar.

Utdanningsdirektoratet har tildelt Indre Østfold kommune 1,358 millioner kroner til kompetanseutvikling i psykisk helse i grunnskolen.