Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Aktuelt

Aktuelt

Du kan nå se status på ulike prosjekter og saker som gjelder vann og avløp.

Indre Østfold kommune har gjennomført arbeidet med første del av skolebehovsplanen, som er en faktadel.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøsertifiseringsordning og er et konkret verktøy for å redusere klima- og miljøbelastningen i virksomheter.

Frist for kommentarer: 21. juli 2020

Kirkegata åpnes for normal toveis trafikk igjen i løpet av midten av juli. Du vil også se endringer på fortau, trær og benker i området.

Prøven vi tok av Lyseren inneholdt 0,4 mikrogram microcystin (algegift) per liter. Det er lav verdi. WHO sin anbefalte grenseverdi for microcystin i badevann er 10 mikrogram per liter.

Her finner du åpningstidene til innbyggertorg og bibliotek, Ungdommens kulturhus, dagsentrene og helsestasjonene. 

Indre Østfold kommune bytter nå ut alle gamle analoge trygghetsalarmer med nye digitale trygghetsalarmer. Dette gjør vi for å bedre driftssikkerheten for tjenesten og fordi den analoge teknologien etter hvert fases ut og nye løsninger må installeres som erstatning.