Aktuelt

Aktuelt

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler nå at barn og ungdom i aldersgruppen 12-15 år med særlig alvorlig grunnsykdom får tilbud om vaksine. All vaksinasjon er frivillig, og tilbudet gjelder fra fylte 12 år.

Kommunalbanken har laget en veileder for finansrapportering, og her viser de til eksempler og tekst fra vår kommunes finansrapport og kvartalsrapport.

Indre Østfold kommune jobber målrettet for bekjempelse av fremmede arter også i år. På grunn av sprednings- og skadepotensiale, er det kjempespringfrø og kjempebjørnekjeks som prioriteres. Innsatsen styres av finansiering.

Det er påvist høypatogent aviært influensavirus (H5N8) hos tre grågjess i Son i Vestby kommune. Veterinærinstituttet har nå bekreftet diagnosen. 

Frist for merknader og innspill: 27. august 2021.

Indre Østfold kommune og Ungt Entreprenørskap (UE) har inngått ny samarbeidsavtale som gir grobunn for små gründere i kommunen. 

Bedriftene kan sende søknad allerede nå, og søknadene blir behandlet fortløpende fra og med august. 

Trøgstad turkart vil bli trykket i 5 000 eksemplarer og komme i postkassen til alle husstander i Trøgstad i løpet av uke 26.