Aktuelt

Aktuelt

Indre Østfold kommunes anskaffelsesstrategi ble vedtatt av kommunestyret i juni 2020.

Høringsperioden er nå avsluttet.

To menn smiler til kamera. Foto.

Vi har gjennom mange år utviklet et omfattende interkommunalt samarbeid i Indre Østfold. Etablering av Indre Østfold kommune har gitt rom for å løse oppgavene i den ordinære kommunale driften, og i tillegg tilby tjenester til andre kommuner.

Indre Østfold kommune søker etter flere frivillige som har interesse for og lyst til å lede "Sterk og Stødig" treningsgruppe for seniorer. 

Sommeren 2020 vedtok kommunestyret at demenstilbudet skulle styrkes og at det skulle opprettes flere forsterkede plasser for langtidspasienter med demens.

I høst gjennomførte Indre Østfold kommune lokale verksteder på alle de 13 tettstedene i kommunen. Disse verkstedene har engasjert lokalbefolkningen til å søke om stedsutviklingsmidler i 2020.

Uten vier og selje – ingen humler. Uten humler og bier – ingen frukt og bær.

Indre Østfold kommune har hatt samarbeid med Indre Østfold kommunale FAU om hvordan foreldre bør følge med på barnas bruk av sosiale medier. Dette alltid viktig, men spesielt viktig nå i disse dager hvor skolehverdagen skjer digitalt. Ta en titt på denne fine og lærerike filmen som er laget av elever. Takk for at dere snakker til oss alle, elever som foresatte.  

Indre Østfold kommune bytter nå ut alle gamle analoge trygghetsalarmer med nye digitale trygghetsalarmer. Dette gjør vi for å bedre driftssikkerheten for tjenesten og fordi den analoge teknologien etter hvert fases ut og nye løsninger må installeres som erstatning.

Tre områder med graver fra jernalderen har den siste tiden blitt skjøttet og skiltet. Det er også satt opp informasjonsskilt ved Trømborg kirke og Edwin Ruuds omsorgssenter