Aktuelt

Aktuelt

Stortinget har bevilget 1,75 milliarder kroner til kommunene for å kompensere lokale virksomheter som er rammet av nasjonale eller lokale smitteverntiltak.

Fristen for å søke om lokaler til innendørsarrangementer er 15. april.

Indre Østfold kommune leverer et meget godt driftsresultat i sitt første driftsår. Vi kan sette av 83 millioner kroner på disposisjonsfond etter også ha dekket inn et driftsunderskudd på 12,7 millioner kroner fra de gamle kommunene. Dette er 104 millioner bedre enn budsjettert.

Vaksineringen er godt i gang i Indre Østfold kommune. Her får du en liten oppsummering på hvor langt vi har kommet, og hvor du finner utfyllende informasjon.

Fjellheim skal bygges om, og under ombyggingen må vi holde stengt.

5. mars går årskonferansen for næringslivet i Indre Østfold av stabelen, i år er den digital.

Rådmannens forslag til kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi er nå sendt ut til politisk behandling.

Den engelske virusvarianten av covid-19 er stadig mer utbredt i Norge. Har du vært på et sted hvor det var vanskelig å overholde smitteverntiltakene, eller har symptomer ber vi om at du tester deg.