Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Aktuelt

Aktuelt

I forbindelse med legging av nytt friidrettsdekke/løpedekke på Trøgstad stadion, vil hele anleggsområdet være en karantenesone mens arbeidere er i karantene på plassen.

Politikerne vedtok i april, på grunn av koronasituasjonen, å bevilge en million kroner til ferieopplevelser for barn og unge i 2020. I tillegg til dette har kommunen og frivilligheten nå mottatt over 1,7 millioner kroner gjennom tilskuddsordningen «Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020». Dette er midler som vil bidra til mye aktivitet, og som vil gjøre en stor forskjell for mange barn og unge i vår kommune.

Med bakgrunn i smitteveilederen fra Helsedirektoratet som kom 27. mai, og vurderinger fra helsesjef og smittevernoverlege, har Indre Østfold kommune endret retningslinjene for besøk på sykehjem og aldershjem.

I samarbeid med Skogselskapet i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold har Indre Østfold kommune søkt om midler og tilbyr tre ungdommer fra kommunen sommerjobb.

Landbruket i Indre Østfold kommune kan levere sortert landbruksplast onsdag 10. og torsdag 11. juni. 

Indre Østfold kommune har gjennomført arbeidet med første del av skolebehovsplanen, som er en faktadel. Faktadelen danner grunnlag for neste fase, hvor det vil komme anbefalinger om skolestruktur og investeringer i skolebygg i Indre Østfold i neste tiårsperiode.

Kommunestyret i Indre Østfold kommune har vedtatt en krisepakke for å få samfunn og næringsliv i Indre Østfold på bena raskest mulig etter koronakrisen.

Sommerlaben arrangeres over fem dager i sommerferien og passer perfekt for barn som skal opp i 5.–7. klasse til høsten.