Aktuelt

Aktuelt

Vi oppfordrer deg til å møte opp på Høytorp Fort kl. 11.00 med flagg og gjøre dette til en festdag for kronprinspar og innbyggere!

Indre Østfold kommune har inngått avtale med Move About om en miljøvennlig bildelingsordning. El-bilene er reservert for ansatte som bruker bil i tjenestereiser mellom kl. 07.30-15.30 på hverdager. I helgene og på kvelden er bilene tilgjengelig til utleie for innbyggere og besøkende. 

Regjeringen har besluttet at Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap lørdag 25. september klokken 16.00. Indre Østfold kommune følger beslutningen til regjeringen.

Siden nedstengingen i mars 2020 har meråpenttilbudet i Indre Østfold kommune vært utilgjengelig for innbyggere grunnet korona. Nå er såpass mange vaksinerte og smittetrykket lavt nok til at vi kan åpne igjen. 

Vi i Indre Østfold kommune ønsker å utvikle hjemmesidene våre i samarbeid med deg som er innbygger.

Ønsker du og partneren din å forberede dere på småbarnslivet? Eller har dere nettopp fått første barn og ønsker å forebygge konflikter og jobbe med god kommunikasjon og nærheten i parforholdet?

Innbyggere, ansatte, organisasjoner og bedrifter inviteres til å komme med innspill til hvem som fortjener Indre Østfold kommunes første næringspris.

Høsten 2021 inviterer vi igjen til åpne Lokale verksteder. De holdes på 13 steder i kommunen vår.