Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Aktuelt

Aktuelt

Besøk et kulturminne, ta et bilde og legg det på Instagram med hashtag #kulturminneriindreøstfold.

30. september opphører vår lokale covid-19 forskrift, og vi følger deretter nasjonale retningslinjer for inntil 200 deltagere på arrangement. Vi vil også åpne for noe mer aktivitet i våre kommunale bygg.

Bane Nor skal utføre arbeider langs jernbanesporet mellom Ski og Askim.

Er du over 65 år eller tilhører en av risikogruppene? Vaksiner vil være tilgjengelig hos fastlegen din fra midten av oktober. Du kan selv gjøre avtale hos fastlegen.

Det er innført krav om hyppigere koronatesting for personer som jobber i Norge, men bor i røde land eller regioner. Indre Østfold kommune tilrettelegger for en enkel løsning for grensependlere som må testes ofte.

Indre Østfold kommune er tildelt kr 5.900.000 av Nkom sin midler til bredbåndsutbygging. Totalt 20 kommuner og regioner i Viken får til sammen 75,7 millioner kroner i støtte til utbygging av bredbånd.

I løpet av 2020 blir det utarbeidet en ny TT-forskrift for Viken.

TV-aksjonen NRK 2020 går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. I år går TV-aksjonen av stabelen 18. oktober.

Bedrifter, etablerere og andre næringsaktører i Indre Østfold kommune kan nå søke midler gjennom et ekstraordinært kommunalt næringsfond på kr. 1 500 000,-.