Lytt

Ny kommune – hva er nytt?

Aktuelt

Ny kommune – hva er nytt?

Kommunesammenslåingen fra 1. januar 2020 har ført til noen endringer for deg som som innbygger. Her har vi samlet viktig informasjon i forbindelse med sammenslåingen.

Det foregår mye flott kultur i kommunen vår. Men hva skjer hvor og når?

Frist for å søke om sesongleie av lokaler er 15. mai.

Foreløpig driftsresultatet for de 5 gamle kommunene som fra nyttår inngår i Indre Østfold kommune er nå klart. 

Folkeuniversitetet samarbeider med Kompetanse Norge for å heve kompetansen til yrkesgrupper med lavere utdanning. I høst ble det sendt inn søknad for Hobøl bo- og behandlingssenter og Grinitun, om kompetansehevende midler fra Kompetansepluss. Søknaden har nå blitt godkjent. 

Møt opp og si din mening på lokale verksteder i uke 9. 

Da har Frisklivssentralen et tilbud til deg.

Indre Østfold kommune har begynt å arbeide med skolebehovsplan for kommunen. Skolebehovsplanen skal gi en status for skolebyggene og komme med anbefalinger knyttet til investeringer og drift ved skolene for de neste ti årene.

De gamle kommunenes innbyggerapper vil bli avsluttet i løpet av kort tid, og vi oppfordrer deg til å følge Indre Østfold kommune på den nye appen.