Aktuelt

Aktuelt

Frist for rapportering av vannmålerstand er 31. desember 2022.

I perioden 9. til 17. januar 2023 kan boligselskap i Indre Østfold kommune få gratis klima- og energirådgivning. Tilbudet er begrenset, derfor er det første mann til mølla som gjelder.

For å redusere bestanden og skadene forårsaket av kanadagås har fylkestinget vedtatt en utvidelse av jakttiden til 31. januar.  Det betyr at du kan jakte kanadagås fram til 31. januar 2023. 

Vi inviterer innbyggere, som ikke kunne delta på det åpne møtet om byggehøyder og estetikk 23. november, til å komme med innspill digitalt. Frist for innspill er 14. desember.

Temakafeen skal være et uformelt møtested for kreftrammede, pårørende og etterlatte. Hvilke tanker har du om hvordan en temakafé skal være her i Indre Østfold?

Frist for å levere innspill er 10. januar 2023.

Vekstsesongen er over for i år, men elevene ved Mysen skole kan se tilbake på en sesong med gode avlinger, mye læring og godt samarbeid.