Aktuelt

Aktuelt

Vannmåleravlesningskortene er i postgangen i disse dager.

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene for barn og unge som vokser opp i familier med lavinntekt. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for at flere barn og ungdom skal få delta på sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Med bakgrunn i den senere tids utvikling i koronapandemien, hvor den nye omikron varianten er påvist flere steder på det sentrale østlandsområdet, har Statsforvalter og FHI foreslått at kommunene i tidligere Østfold fylke underlegges en forsterket tiltakspakke.

Indre Østfold kommune delte torsdag ut den første Ildsjelprisen. Prisen gikk til Mysen tennisklubb som de siste årene har gjennomført et helt unikt dugnadsprosjekt, ved i egen regi å bygge et racketsenter midt i Mysen by – med tilbud blant annet for tennis, badminton, padeltennis, bordtennis, bowls og andre aktiviteter.

For å sikre korrekte svar ved testing av covid-19 ved vårt testsenter, vil vi framover i hovedsak benytte PCR-test når du kommer til din time for testing.

Vi gratulerer Sørby Utleie AS med Indre Østfold kommunes aller første næringspris. En fantastisk gründerbedrift, startet av brødrene Erik og Lars Sørby i Spydeberg i 2005. I dag i nytt, moderne bygg ved inngangen til Holtskogen næringspark like vest for Knapstad.

Indre Østfold kommune er en av 46 kommuner som sammen med Viken fylkeskommune og fire innkjøpssamarbeid i Viken tar et felles krafttak for en omstilling til transport på elektrisitet, hydrogen og biogass i anskaffelser av varer og tjenester.  

Kommunen har startet med sprøyting av grusbanen ved Askim idrettspark og skøytebanen ved Mysen Idrettshall, disse forventes klare til bruk i helgen.

Kommunedirektøren har i dag lagt fram sitt forslag til økonomiplan og budsjett for Indre Østfold kommune.