Statlig sikrede friluftslivsområder

Statlig sikrede friluftslivsområder

Indre Østfold kommune har 10 statlig sikrede friluftsområder. Hver av disse har en forvaltningsplan, som nå har blitt revidert og godkjent av Viken fylkeskommune.

Kommuner og interkommunale friluftsråd kan sikre friluftslivsområder eller ferdselsårer, slik at de ivaretas for dagens og framtidige generasjoner.

Du kan lese mer om Indre Østfold kommunes statlig sikrede friluftsområder hos Miljødirektoratet:

Til Miljødirektoratet