Vil du dyrke frukt, grønt og bær?

Vil du dyrke frukt, grønt og bær?

Stadig flere opplever gleden av å dyrke selv. Gjennom Grønt prosjekt vil Indre Østfold kommune inspirere enda flere til å produsere mat til seg selv og andre.

Ved siden av å bidra til lokal matproduksjon og kunnskap om matens opprinnelse, har dyrking og stell av planter betydning for folkehelsen og miljøet.

Kom i gang

Alle kan dyrke noe, enten du har en vinduskarm, en liten hageflekk, en parsell eller disponerer større arealer.

Dette tilbudet gjør det mye lettere å komme i gang, fordi du får veiledning og kunnskap om den formen for småskala-dyrking som passer deg.

Grønt prosjekt skal samarbeide med en rekke lokale aktører, gjennomføre dyrkingskurs, holde temakvelder og aktiviteter for hageeiere og hobbydyrkere.

Det skal også settes av areal til parsellhager i bynære områder på Mysen og i Askim. Etablering av parsellhager skjer i samarbeid med innbyggere, som ønsker å være med og drifte en slik hage.

Hvis du eier eller disponerer større arealer kan markedshagedyrkning og andelslandbruk være noe for deg. Grønt prosjekt kan hjelpe deg med å komme i kontakt med de rette instanser, slik at du kommer i gang med dyrking. I tillegg tilbyr Norsk Landbruksrådgivning mentorordning for markedshagedyrkere i oppstartsfasen.

Ta kontakt

Grønt prosjekt er et samarbeid mellom Indre Østfold kommune og Viken fylkeskommune og skal bidra til økt dyrking av frukt, grønt og bær i kommunen.

Vil du vite mer eller ønsker du å være med og etablere en parsellhage, ta kontakt med prosjektleder Stina Aarsland. Hun er gartner og har jobbet med faget både som grønnsaksprodusent og gjennom salg/service siden 1990. 

Stina Aarsland
Prosjektleder

Mobil: 994 75 486

Send e-post

Her leser du mer om parsellhage

Her leser du mer om markedshage

Her leser du mer om andelslandbruk