Aktuelt

Aktuelt

I forbindelse med Frivillighetens år 2022 vil Indre Østfold kommune gjerne vise fram alt det flotte frivilligheten står for og har å by på.

NAV vil fra 15. mars holde til i nye lokaler i Spydeberg. Primært ønsker NAV at møter mellom NAV og innbyggerne avtales på forhånd. Mange spørsmål og avklaringer kan også løses gjennom henvendelser på telefon, videomøter, digital aktivitetsplan, chatmeldinger med mer.

Rådmannens forslag til kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi er nå sendt ut til politisk behandling.

Vi anbefaler at du søker om dette før 15. mai hvis det er aktuelt for deg. 

2022 er «Frivillighetens år» og i år skal vi derfor sette fokus på frivilligheten.

Viken fylkeskommune støtter etableringen av en alternativ yrkesfaglig opplæringsarena på fortene i Indre Østfold.

Vi har plantet pollinatorvennlige blomster i Askim sentrum, som et bidrag til at humler og bier kan få det bedre. Dette er et spennende pilotprosjekt i sommer.

Indre Østfold kommune fortsetter samarbeidsprosjektet rettet mot førsteslåtten og tap av rådyrkillinger. I år er både Trøgstad JFF, Båstad GJFF og Eidsberg JFF med på prosjektet, med hver sin drone med termisk kamera og utdannete piloter. Det har vært stor interesse for prosjektet de to årene det har vart, og det har blitt reddet over 100 lam. Klarer vi å redde 100 i Indre Østfold kommune i år?

Elevene har lest 9 872 sider hver i løpet av tre måneder og vant prisen for beste 1. klasse – nummer én i Viken. 

Hjelp oss å jakte på fremmede uønskede planter i kommunen vår: Ikke kast hageplanter i naturen og plukk, slå eller luk bort uønskede planter før de tar overhånd.