Lytt

Viktig informasjon om korona/covid-19:

Aktuelt

Aktuelt

Du skal ikke betale for barnehage- og SFO-plass for den tiden det har vært stengt.

For å markere at det 8. mai er 75 år siden freden kom til Norge, inviterer vi til digital sending med tre foredrag fra Kammersalen i Askim. 

Unionsleden er en skiltet sykkelrute mellom Moss og Karlstad, basert på unionshistorien 1814-1905. Unionsleden kan tilby gode sykkeltraseer i hele Indre Østfold, med muligheter for fine natur- og kulturopplevelser underveis. Planlegg Unionsleden-turen med en overnatting eller som dagstur, alt etter hva du ønsker å få ut av turen.

Kommunestyret vedtok 22. april «Målsetting for hjortevilt», med retningslinjer og minstearealer for Indre Østfold kommune

Som følge av covid-19 pandemien (korona) har sykehjemmet og sykehjemmets kantine vært stengt fra første halvdel av mars 2020. Utlevering av mat har vært løst på forskjellige måter.

NøklerI forbindelse med kommunesammenslåingen ble alle gårdsnumrene i Askim, Eidsberg, Hobøl, Trøgstad og Spydeberg endret fra 1. januar 2020. 

Mange store og små vann- og avløpsprosjekter i kommunen er ferdigstilt eller like før ferdigstilling.

Mange tar i dag matproduksjonen for gitt og noe som går av seg selv. Det stemmer ikke. Vi blir alle minnet på at norsk matproduksjon i aller høyeste grad er en samfunnskritisk oppgave.

I tiden fra og med 1. april til og med 20. august er det generell båndtvang her i landet. Det betyr at du skal holde hunden i bånd når du er på tur, enten det er i byen eller i skog og mark.

Nå er våronna i gang i kommunen vår, og med det følger også lukten av husdyrgjødsel. Dette kan være ubehagelig, men husdyrgjødsel har både funksjon som gjødsling og jordforbedring. Spredning av husdyrgjødsel er en del av våronna og dermed svært viktig for matproduksjonen.