Nå kan du logge inn i MinEiendom

Nå kan du logge inn i MinEiendom

MinEiendom er en selvbetjent tjeneste, der du får se informasjon om eiendommer du eier eller er medeier i.

Hva finner du i MinEiendom?

I MinEiendom vil du finne matrikkelopplysninger (kart, tomteareal og bygninger), oversikt over kommunale eiendomsgebyr, vann-/avløpsforbruk, renovasjonsabonnement og feie- og tilsynsgebyr. Dataene hentes direkte fra Matrikkelen (det offentlige eiendomsregisteret) og Indre Østfold kommunes egne systemer.

MinEiendom er tilgjengelig hele døgnet, slik at du ikke er avhengig av kommunens åpningstider. Du har også mulighet til å sende inn henvendelse til kommunen via et meldingsfelt i systemet.

Er du seksjonseier eller andelseier?

Seksjonseiere, der hvor kommunale avgifter faktureres felles til sameiet, vil få begrenset informasjon. Det samme gjelder for andelseiere i borettslag, hvor kommunale eiendomsgebyrer faktureres borettslaget.

Hvor finner du MinEiendom?

Du finner MinEiendom under Min Side som ligger øverst på alle sidene våre

I tillegg finner du den på sidene våre for vann, avløp, vei og renovasjon

Du logger deg inn via ID-porten

For å få tilgang til opplysninger om din eiendom, logger du deg inn via ID-porten med BankID, BankID på mobil, Buypass eller Commfides.

Merk deg dette før du logger deg inn

  • Eiendomsgebyr: Det er to faner for eiendomsgebyr, Indre Østfold Renovasjon IKS har egen fane. For å beregne de totale kommunale avgiftene, summerer du beløpene i de to fanene.
  • Bruksnavn: Kommunene kan ikke lenger legge inn eller endre bruksnavn i matrikkelen. Bruksnavn forvaltes nå kun i Sentralt stedsnavnregister (SSR) og registreres og endres der av Kartverket. Hvis du trenger å endre et bruksnavn i matrikkelen, må du ta kontakt med Kartverket
  • Vannmåler: Viser avlesning for siste fem år eller fra første årsavlesning i desember etter overtakelse av boligen. Har du ikke installert vannmåler ennå, vil det under Vannmåler fremkomme et fiktivt vannmålernummer som starter på EK. Etter installasjon vil fiktivt nummer endres til faktisk vannmålernummer.
  • Eventuelle endringer/feil i Matrikkelen, må behandles av vår byggesaksavdeling. Ta kontakt med byggesak@io.kommune.no og legg gjerne med bygningstegninger eller annen dokumentasjon.

Eier du eiendommer i andre kommuner?

Hvor mye informasjon du får om eiendommer du eier i andre kommuner, avhenger av om den aktuelle kommunen har tatt i bruk MinEiendom.

Her logger du inn i MinEiendom