Inngår avtale med Ungt Entreprenørskap

Inngår avtale med Ungt Entreprenørskap

Indre Østfold kommune og Ungt Entreprenørskap (UE) har inngått ny samarbeidsavtale som gir grobunn for små gründere i kommunen. 

Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som sammen med skole, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

Oppgavene og utfordringene som elvene får gjennom programmene til Ungt Entreprenørskap skaper gründere og får elvene til å utvikle egne forretningsideer, og er en brobygger mellom skole og arbeidslivet.

- Dette er noe jeg bare ser fordeler med. Vi har god erfaring med dette fra de gamle kommunene og vi kjenner godt til Ungt Entreprenørskap fra før. Arbeidslivet trenger folk som er nytenkende og skapervillige. Dette kan også være med å danne nye arbeidsplasser i Indre Østfold kommune i årene som kommer, sier ordfører Saxe Frøshaug.

F.v. Elma Sagli Gudim, Linnea Marion Roos, ordfører Saxe Frøshaug, Petter Skotland og Irene Bergland. Bak står Christian Holmedahl, seksjonsleder skoleUE-program for Indre Østfoldskolen

Det planlegges for følgende program for elevene:

  • 4. trinn – vårt lokalsamfunn og demokratitenkning 
  • 6.-7. trinn – Smart og gründertenkning
  • 9. trinn – elevbedrift,  hvordan drive en virksomhet fra idé til gjennomføring og innovasjonscamp

Mer informasjon om de ulike programmene finner du her