Eierskap

Eiermelding for Indre Østfold

KS (kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon i Norge) anbefalinger for eierstyring

Interkommunale selskaper

Her finner du innkallinger, protokoller og sakspapirer til representantskapsmøter i interkommunale selskaper der Indre Østfold kommune er majoritetseier.

Indre Østfold brann og redning IKS

Indre Østfold Renovasjon IKS

Aksjeselskap

Her finner du sakspapirer, årsmeldinger, årsregnskap og protokoller fra generalforsamlinger i aksjeselskap der Indre Østfold kommune har minst 10 % av aksjene.

Askim Kulturhus AS

Innkalling til generalforsamling 18. mai 2021 (PDF, 2 MB)

Protokoll fra generalforsamling 18. mai 2021 (PDF, 2 MB)

Gå til Askim Kulturhus sin hjemmeside


Askim Rådhus AS

Innkalling til generalforsamling 28. mai 2021 (PDF, 56 kB)

Årsberetning og årsregnskap 2020 (PDF, 6 MB)

Protokoll fra generalforsamling 28. mai 2021 (PDF, 613 kB)


Deltagruppen AS

Saksdokumenter til generalforsamling 12. mai 2021 (PDF, 3 MB)

Protokoll fra generalforsamling 12. mai 2021 (PDF, 43 kB)

Gå til Deltagruppen sin hjemmeside


Eiendomsselskapet Askim AS

Innkalling til generalforsamling 28. mai 2021 (PDF, 55 kB)

Årsberetning 2020 (PDF, 2 MB)

Årsregnskap 2020 (PDF, 866 kB)

Protokoll fra generalforsamling 28. mai 2021 (PDF, 547 kB)


Hobøl Asvo AS

Innkalling til generalforsamling 19. mai 2021 (PDF, 219 kB)

Årsmelding 2020 (PDF, 33 kB)

Årsregnskap 2020 (PDF, 2 MB)

Protokoll fra generalforsamling 19. mai 2021 (PDF, 190 kB)

Gå til Hobøl Asvo sin hjemmeside


Ikomm AS

Innkalling til generalforsamling 7. juni 2021 (PDF, 2 MB)

Årsberetning 2020 (PDF, 2 MB)

Årsregnskap 2020 (PDF, 2 MB)

Protokoll fra generalforsamling 7. juni 2021 (PDF, 585 kB)

Gå til Ikomm AS sin hjemmeside


Innovi AS

Innkalling og underlag til generalforsamling 12. mai 2021 (PDF, 6 MB)

Protokoll fra generalforsamling 12. mai 2021 (PDF, 836 kB)

Gå til Innovi AS sin hjemmeside


Indre Østfold Næringsutvikling AS

Innkalling til generalforsamling og eiermøte 18. mai 2021 (PDF, 129 kB)

Årsberetning 2020 (PDF, 601 kB)

Årsregnskap 2020 (PDF, 972 kB)

Protokoll fra generalforsamling og eiermøte 18. mai 2021 (PDF, 391 kB)

Gå til Indre Østfold Næringsutvikling AS sin hjemmeside


Opplevelsessenteret Østfoldbadet AS

Innkalling til generalforsamling 21. april 2021 (PDF, 197 kB)

Årsberetning 2020 (PDF, 858 kB)

Årsregnskap 2020 (PDF, 2 MB)

Protokoll fra generalforsamling 21. april 2021 (PDF, 510 kB)

Gå til Østfoldbadet sin hjemmeside


Sagtomta Utvikling Mysen AS

Årsregnskap 2020 (PDF, 16 kB)

Protokoll fra generalforsamling 21. juni 2021 (PDF, 231 kB)


Smaalenene Bedriftshelsetjeneste AS (SBHT)

Innkalling til generalforsamling 19. mai 2021 (PDF, 182 kB)

Årsmelding 2020 (PDF, 409 kB)

Årsregnskap 2020 (PDF, 532 kB)

Protokoll fra generalforsamling 19. mai 2021 (PDF, 991 kB)

Gå til SBHT sin hjemmeside


VIA 3 AS

Innkalling til generalforsamling 19. mai 2021 (PDF, 119 kB)

Årsrapport 2020 (PDF, 814 kB)

Årsregnskap 2020 (PDF, 372 kB)

Protokoll fra generalforsamling 19. mai 2021 (PDF, 372 kB)

Gå til Via 3 AS sin hjemmeside


Østfold Energi AS

Innkalling til generalforsamling 1. juni 2021 (PDF, 277 kB)

Årsrapport og årsregnskap 2020 (PDF, 43 MB)

Protokoll fra generalforsamling 1. juni 2021 (PDF, 813 kB)

Gå til Østfold Energi AS sin hjemmeside


Presentasjon av selskaper

Oversikt over selskaper Indre Østfold kommune er deltaker i (PDF, 484 kB)