Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Aktuelt

Aktuelt

Indre Østfold kommune har behov for å rekruttere personer med relevant kompetanse innen helse og omsorg. Vi ønsker å rekruttere deg som kan bistå kommunen med å støtte opp om kritiske funksjoner i kommunens tjenesteleveranse, i tilfelle koronasituasjonen skulle tilspisse seg ytterligere.

Alle innbyggertorgene er tilgjengelige for utlevering av vannmålere til entreprenører eller rørleggere. Med unntak av i Askim så må du ringe før du møter opp, siden innbyggertorgene er stengt på grunn av situasjonen med koronavirus.

Indre Østfoldbibliotekene samarbeider med frivilligsentralene om å levere bøker hjem til deg nå mens vi holder stengt. I samråd med kommuneoverlegen har vi utarbeidet rutiner for å utføre dette på en trygg måte. 

Sak: Kommunens tiltak for å møte situasjonen vi nå står overfor.

Tid og sted: Kommunestyresalen, Indre Østfold rådhus onsdag 1. april kl. 10.00.

Indre Østfold kommune ønsker å gi alle foreldre og foresatte i vår kommune noen råd for å ivareta familien sin på best mulig måte i situasjonen vi er i

Det foregår mye flott kultur i kommunen vår. Men hva skjer hvor og når?

I løpet av den kommende uken vil du som innbygger i kommunen vår få magasinet På kornet i din postkasse. 

Er du abonnent hos Hobøl Vannverk og skal registrere din vannmåleravlesning for året 2019, så gjøres det via hjemmesiden til Hobøl Vannverk.

Vi har gjennom mange år utviklet et omfattende interkommunalt samarbeid i Indre Østfold. Etablering av Indre Østfold kommune har gitt rom for å løse oppgavene i den ordinære kommunale driften, og i tillegg tilby tjenester til andre kommuner.