Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Er du interessert i nyhetsbrev om landbruk?

Er du interessert i nyhetsbrev om landbruk?

Er du bonde, eier av landbrukseiendom, skogeier, jeger og/eller interessert i informasjon om landbruk, natur og utmark?

Enhet landbruk er organisert i kommunalområde Næring, plan og teknikk, under seksjon Næring. Med jevne mellomrom sender vi ut Landbruksinfo, og disse informasjonsskrivene er først og fremst er rettet mot aktive jord- og skogeiere og jegere, men kan i mange tilfeller være interessante også for deg som er opptatt av landbruksnæringa og naturforvaltning generelt. Informasjonsskrivene legges ut på hjemmesiden til kommunen, men ønsker du å få de tilsendt på e-post kan du melde deg på her:

Til påmeldingsskjema

Til tidligere utsendte Landbruksinfo