Kommunalbanken trekker fram Indre Østfold kommune som et godt eksempel

Kommunalbanken trekker fram Indre Østfold kommune som et godt eksempel

Kommunalbanken har laget en veileder for finansrapportering, og her viser de til eksempler og tekst fra vår kommunes finansrapport og kvartalsrapport.

Kommunalbanken sier blant annet at Indre Østfold kommune har gitt en god markedsbeskrivelse og beskrivelse av gjeld i sin egen finansrapport. 

Indre Østfold kommune er tidligere også brukt som eksempel på en kommune som har et godt finansreglement, noe vi synes er veldig hyggelig.

Her kan du se finansveilederen fra Kommunalbanken