Veileder for større arrangementer i Indre Østfold kommune

Det er en omfattende oppgave å ha ansvaret for festivaler og andre større og mindre arrangement. Det er mye å sette seg inn i, som sentrale lover og lokale bestemmelser. De mest aktuelle er politiloven, politivedtekter for Indre Østfold kommune, alkoholloven og serveringsloven. 

Frister som de forskjellige instanser må ha for å kunne behandle og bistå arrangør er viktig å sette seg inn i. Denne veilederen er laget for å gjøre det enklere for arrangører å sette seg inn i hvilke instanser man må forholde seg til og alt som må være i orden før, under og etter et arrangement.

Veilederen er et samarbeid mellom Indre Østfold kommune og Indre Østfold Brann og redning.

Søknad til politiet må sendes på eget søknadsskjema

Søknad om større arrangement i Indre Østfold kommune

For spørsmål kan du kontakte kulturkonsulent Ellen Byng Strøm, tlf. 412 82 258 eller e-post ellen.byng.strom@io.kommune.no