Arrangement - brannsikkerhet

Melding til brannvesenet må inneholde en systematisk plan for internkontrollsystem som skal ivareta helse, miljø og sikkerhet ved arrangementet.

Arrangøren må utarbeide en sikkerhetsplan som inneholder en brannteknisk beskrivelse over hvordan arrangementet skal ivaretas. 

Aktuelle punkter

  • slokkeutstyr
  • rømningsveier
  • vakter
  • ansvarsfordeling 
  • evakuering
  • adkomst for brannvesen
  • søppelhåndtering
  • spesielle risikoområder (matservering, gass, mange mennesker)

Søknad om større arrangement i Indre Østfold kommune