Hvor skal arrangementet være

Privat grunneier/privat utleier

Leie av grunn må godkjennes av den som eier grunnen. Husk renovasjon, vann og kloakk, strøm, trafikkregulering og parkering.

Leiekontrakt legges ved søknaden.

Offentlig område

Bruk av offentlige arealer må godkjennes av kommunen. Skriftlig søknad skal inneholde hvor, hvor lenge, hvilken type arrangement, arealbehov, samt behov for strøm, vann, kloakk, trafikkregulerende tiltak, søppelhåndtering, parkeringsbehov og så videre.

Søknad om større arrangement i Indre Østfold kommune