Arrangement - matservering

Enkeltstående arrangementer eller aktiviteter som varer under en uke, og hvor det skal selges/omsettes mat, skal meldes til Mattilsynet.

Mattilsynet har et eget skjema som kan fylles ut og sendes inn.

For å fylle ut skjemaet, må du logge deg inn her

Skjemaet kan også bestilles ved å kontakte Mattilsynet på telefon 22 40 00 00.

Servering av varer som ikke representerer videre helserisiko, trenger ikke godkjenning og vil få en kvittering på at meldingen er mottatt av Mattilsynet. Eksempler på slike aktiviteter er salg av pølser, vafler, is, brus og kaffe.

Servering som kan innebære en høyere helserisiko (for eksempel grilling av kjøtt og smøring av bagetter), skal vurderes av Mattilsynet for en eventuell godkjenning. Det er viktig at det i følger med en beskrivelse av aktiviteter og tilhørende utstyr.

Søknad om større arrangement i Indre Østfold kommune