Aktuelt

Aktuelt

Kommunestyret vedtok 22. april «Målsetting for hjortevilt», med retningslinjer og minstearealer for Indre Østfold kommune

Indre Østfold kommune ønsker å bidra til en positiv og bærekraftig samfunnsutvikling gjennom sine anskaffelser, noe som samtidig kan bidra til vekst og verdiskaping i lokalt og regionalt næringsliv. 

Som følge av covid-19 pandemien (korona) har sykehjemmet og sykehjemmets kantine vært stengt fra første halvdel av mars 2020. Utlevering av mat har vært løst på forskjellige måter.

NøklerI forbindelse med kommunesammenslåingen ble alle gårdsnumrene i Askim, Eidsberg, Hobøl, Trøgstad og Spydeberg endret fra 1. januar 2020. 

Mange store og små vann- og avløpsprosjekter i kommunen er ferdigstilt eller like før ferdigstilling.

For de aller fleste husstander vil det lønne seg å montere vannmåler. Bruk av vannmåler er vanlig i store deler av Indre Østfold, men i Askim er det mange boliger uten vannmåler.  

Mange tar i dag matproduksjonen for gitt og noe som går av seg selv. Det stemmer ikke. Vi blir alle minnet på at norsk matproduksjon i aller høyeste grad er en samfunnskritisk oppgave.

Nå er våronna i gang i kommunen vår, og med det følger også lukten av husdyrgjødsel. Dette kan være ubehagelig, men husdyrgjødsel har både funksjon som gjødsling og jordforbedring. Spredning av husdyrgjødsel er en del av våronna og dermed svært viktig for matproduksjonen.

Ordfører Saxe Frøshaug og varaordfører Kathrine Hestø Hansen har bedt om et snarlig møte med samferdselsminister Knut Arild Hareide og distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Her har vi samlet litt informasjon til deg om selvkost og kommunale avgifter. I tillegg kan du lese om vannmålere og vi har en god nyhet til deg som er hytteeier.