Brev til næringsministeren om statlige kompensasjonsordninger ved lokale smitteutbrudd

Brev til næringsministeren om statlige kompensasjonsordninger ved lokale smitteutbrudd

Indre Østfold regionråd, ordførerne i Marker, Skiptvet, Rakkestad og Indre Østfold har i dag sendt brev til næringsminister Iselin Nybø om statlige kompensasjonsordninger ved lokale smitteutbrudd.

Næringsministeren blir i brevet bedt om å se på de statlige støtteordningene.

I brevet hevdes det at det er behov for at disse ordningene videreføres for deler av det lokale næringslivet. Det oppfordres også til at foretak som er pålagt av kommunene å stenge, blir gjenstand for samme statlige støtteordninger som foretak som er pålagt av nasjonale myndigheter å stenge.

Her kan du lese brevet som er sendt til næringsministeren 15. september (PDF, 675 kB)