Avtale om områdesatsing i Mysen er signert

Mandag 10. juni signerte kommunal- og distriktsminister Erling Sande og ordfører Saxe Frøshaug avtale om områdesatsing for Mysen. Avtalen sikrer at Indre Østfold kommune vil motta fem millioner kroner hvert år over en femårsperiode. 

Dette gir kommunen en unik mulighet til å styrke lokalsamfunnet i Mysen og skape positive endringer.

Før signeringen fikk statsråden først møte Kirkens Bymisjon som ga en presentasjon av sitt arbeid. Deretter var det besøk på Kulturtorget, Ungdom for barn og E-sport der Sande fikk omvisning og en presentasjon av prosjektene. Irene Walseth og Daria Michalska fortalte om «Ungdom for barn» og Arild Bøe Pedersen og Aran Osman fortalte om E-sport. 

Hva er områdesatsing?

Områdesatsingen er staten og kommunens felles innsats for å skape bedre levekår for innbyggerne i utsatte byområder.

Tidligere områdesatsinger har hatt stor betydning for lokalsamfunnet, og kommunene har gode erfaringer med tiltak rettet mot barn og unge, lokale NAV-tiltak og konkrete nærmiljøprosjekter.

Forslag til delprogrammer i Mysen

Forslagene til delprogrammer er valgt ut i fra de utfordringene som kommer tydeligst fram i kommunens kunnskapsgrunnlag:

  • Bo- og nærmiljø
  • Sysselsetting
  • Oppvekst og utdanning

Her kan du lese dokumentet Felles kunnskapsgrunnlag 2024

Bli med på informasjonsmøte i Mysen onsdag 12. juni kl. 18.00

Vi inviterer til første informasjons- og dialogmøte om områdesatsingen. Arbeidet så langt vil bli presentert og vi vil høre hva de som kjenner Mysen godt blir mest opptatt av nå i oppstarten av dette arbeidet.

Her får du mer informasjon og melder deg på

Fra signeringen av områdesatsingen 10. juni 2024 - Klikk for stort bilde

Fra venstre: Kommunal- og distriktsminister Erling Sande, Daria Michalska, ordfører Saxe Frøshaug, Aran Osman, Irene Walseth og Arild Bøe Pedersen.