Ressurser

Her kan du laste ned oversikt over materiell som må skaffes

Nødvendig materiell (PDF, 128 kB)

Her kan du laste ned lærerveiledning

Lærerveiledning (PDF, 9 MB)

Her kan du laste ned lekehefte

Lekehefte (PDF, 6 MB)

Her kan du laste ned beskrivelse av rollen som nøkkelperson

Beskrivelse nøkkelperson (PDF, 137 kB)

Her kan du laste ned beskrivelse av elevmedvirkning

Beskrivelse elevmedvirkning (PDF, 321 kB)

Her kan du laste ned hefter med alle samlingene for hvert trinn

Samlinger for 8. trinn (PDF, 1021 kB)

Samlinger for 9. trinn (PDF, 2 MB)

Samlinger for 10. trinn (PDF, 3 MB)

Her kan du laste ned dokumenter og skjemaer til utskrift for hvert trinn (til oppgavene i klasserommet)

Skjemaer til utskrift for 8. trinn (PDF, 606 kB)

Skjemaer for utskrift for 9. trinn (PDF, 720 kB)

Skjemaer for utskrift for 10. trinn (PDF, 738 kB)

Her finner du referanser og ressurser til samlingene

Ressurser for 8. trinn (PDF, 527 kB)

Ressurser for 9. trinn (PDF, 532 kB)

Ressurser for 10. trinn (PDF, 521 kB)

Her finner du evalueringsrapportene fra prosjektperioden

Evaluering 2017 (PDF, 4 MB)

Evaluering 2018 (PDF, 378 kB)

Evaluering 2019 (PDF, 633 kB)

Evaluering 2020 (PDF, 2 MB)

Evaluering 2021 (PDF, 798 kB)

Evaluering 2022 (PDF, 3 MB)

Her kan du lese rapport fra NOVA/Oslo Met

Liv, lek og lære: Erfaringer med undervisningsprogrammet Robust Ungdom

Her finner du masteroppgave om lærernes opplevelse

Masteroppgave/fagartikkel om Robust Ungdom, av Karoline Forum Skaara (PDF, 274 kB)

Her finner du spørreundersøkelse til elevene

Spørreundersøkelse (PDF, 48 kB)