Ressurser

Her kan du laste ned oversikt over materiell som må skaffes

Nødvendig materiell (PDF, 128 kB)

Her kan du laste ned lærerveiledning

Lærerveiledning (PDF, 10 MB)

Her kan du laste ned lekehefte

Lekehefte (PDF, 16 MB)

Her kan du laste ned beskrivelse av rollen som nøkkelperson

Beskrivelse nøkkelperson (PDF, 137 kB)

Her kan du laste ned beskrivelse av elevmedvirkning

Beskrivelse elevmedvirkning (PDF, 321 kB)

Her kan du laste ned hefter med alle samlingene for hvert trinn

Samlinger for 8. trinn (PDF, 929 kB)

Samlinger for 9. trinn (PDF, 728 kB)

Samlinger for 10. trinn (PDF, 621 kB)

Her kan du laste ned dokumenter og skjemaer til utskrift for hvert trinn (til oppgavene i klasserommet)

Skjemaer til utskrift for 8. trinn (PDF, 106 kB)

Skjemaer for utskrift for 9. trinn (PDF, 229 kB)

Skjemaer for utskrift for 10. trinn (PDF, 238 kB)

Her finner du referanser og ressurser til samlingene

Ressurser for 8. trinn (PDF, 28 kB)

Ressurser for 9. trinn (PDF, 37 kB)

Ressurser for 10. trinn (PDF, 25 kB)

Her finner du evalueringsrapportene fra prosjektperioden

Evaluering 2017 (PDF, 834 kB)

Evaluering 2018 (PDF, 378 kB)

Evaluering 2019 (PDF, 633 kB)

Evaluering 2020 (PDF, 2 MB)

Her finner du fagartikler om Robust Ungdom

Masteroppgave/fagartikkel om Robust Ungdom, av Karoline Forum Skaara (PDF, 274 kB)

Her finner du spørreundersøkelse til elevene

Spørreundersøkelse (PDF, 48 kB)