Robust Ungdom

Robust Ungdom er et fritt tilgjengelig 3-årig undervisningsopplegg i folkehelse og livsmestring for ungdomsskolen. 

Undervisningen består av foredrag, praktiske øvelser, lek og samarbeidslæring. Elevene lærer å skape god psykisk helse for seg selv og andre, de blir bedre kjent med hverandre og bygger samtidig et godt klassemiljø.

§ 9 A i opplæringsloven: Skolen plikter å arbeide systematisk med å fremme et godt psykososialt miljø for elevene. Undervisningsprogrammet Robust Ungdom hjelper skolen til å arbeide systematisk, slik at den enkelte eleven kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet.

Les mer om Robust Ungdom her

Last ned beskrivelse: Hva er Robust Ungdom? (PDF, 149 kB)

Download a description: What is Robust Youth? (PDF, 149 kB)

Følg oss på sosiale medier

Facebooksiden til Robust Ungdom

Instagramsiden til Robust Ungdom