Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Robust Ungdom

Robust Ungdom er et fritt tilgjengelig 3-årig undervisningsopplegg i folkehelse og livsmestring for hele ungdomsskolen. 

Undervisningen består av foredrag, praktiske øvelser, lek og samarbeidslæring. Elevene lærer om å skape god psykisk helse for seg selv og andre, de blir bedre kjent med hverandre og bygger samtidig et godt klassemiljø.