Skolestart

Her finner du forslag til opplegg for de to første undervisningsukene.

Velg gjerne én samarbeidsøvelse og to-tre leker hver dag de to første skoleukene. Slik kan dere legge et godt grunnlag for å gå i gang med Robust Ungdom senere i skoleåret.

Husk å øve på forhånd. Gjør alle øvelsene og lekene i personalgruppen først. 

Skolestart: Godt skolemiljø (PPTX, 2 MB)

Øvelser (PDF, 315 kB)

Leker (PDF, 217 kB)