Om Robust Ungdom

Om Robust Ungdom

  • Robust Ungdom er et fritt tilgjengelig 3-årig undervisningsopplegg i folkehelse og livsmestring for ungdomsskolen. 
  • Undervisningen består av foredrag, samarbeidslæring, praktiske øvelser og lek. Elevene lærer å skape god psykisk helse for seg selv og andre, de blir bedre kjent med hverandre og bygger samtidig et godt klassemiljø.
  • § 9 A i opplæringsloven: Skolen plikter å arbeide systematisk med å fremme et godt psykososialt miljø for elevene. Undervisningsprogrammet Robust Ungdom hjelper skolen til å arbeide systematisk, slik at den enkelte eleven kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet.

Introduksjonsfilm om Robust Ungdom

Innhold

  • Målet er at elevene skal få kompetanse som fremmer god psykisk helse.
  • Det skjer gjennom å styrke fire kjernekompetanser: elevenes handlingskompetanse, sosiale og emosjonelle kompetanse, psykisk helsefremmende kompetanse og stresshåndtering. 
  • Undervisningen skal bidra til at elevene kan håndtere medgang og motgang og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte (jamfør overordnet læreplan). 
  • Elevene lærer om tanker, følelser, pust, stress, oppmerksomhet, søvn, samarbeid, kommunikasjon, å ta den andres perspektiv og om ytre påvirkningsfaktorer som har betydning for mestring av eget liv. 
  • Robust Ungdom bygger på normalpsykologi, positiv psykologi, sammenhenger mellom tanker, følelser og atferd, og sammenhenger mellom psykisk helse og miljøfaktorer (for eksempel økonomi og klassemiljø). 

Organisering

  • Den første delen er et inspirasjonsforedrag på ca. 20 minutter som gjennomføres av en trent underviser/fagperson med flere klasser samtidig. Alternativt kan elevene se et filmforedrag. Den andre delen varer i
 ca. 90 minutter og består av lærerstøttede prosesser i klasserommet. I læringsprosessen legges det vekt på samarbeidslæring som involverer alle elevene. 
  • Hver samling varer i to timer. Det er syv samlinger på hvert trinn, til sammen 21 samlinger over tre år (42 timer). I tillegg kommer to temakvelder for elever og foresatte sammen.

Finansiering

Prosjektet har vært finansiert med folkehelsemidler i regi av Østfoldhelsa i fylkeskommunen.

Om oss

Materialet er forfattet av psykologspesialist Anne-Kristin Imenes. Hun har ledet og utviklet prosjektet i samarbeid med ledelsen, elever og lærere ved Askim ungdomsskole, tidligere rektor Harald Nicolai Aas, tidligere kommuneoverlege i Askim, Alf Stausland Johnsen, og tidligere rådgiver for folkehelse i Askim, Anne Mørland Lein.

Nåværende prosjekteier og -koordinator er Cathrine Løes Sørby, rådgiver livsmestring i Indre Østfold kommune.

Karoline Forum Skaara har vært prosjektmedarbeider og forfatter av samlingene ”Pust” (8. trinn), ”Mindfulness” (9. trinn) og ”Visualisering” (10. trinn).

Fotograf Jonas Ingstad i Askim har laget filmene. Dalsgren designbyrå i Askim står for den grafiske utformingen. 

Alle bildene er illustrasjonsbilder som er tatt med personenes samtykke.

Dokumenter

Last ned lærerveiledning (PDF, 10 MB)

Last ned lekehefte (PDF, 16 MB)