Om Robust Ungdom

  • Robust Ungdom er et fritt tilgjengelig 3-årig undervisningsopplegg i folkehelse og livsmestring for ungdomsskolen. 
  • Undervisningen består av foredrag, samarbeidslæring, praktiske øvelser og lek. Elevene lærer å skape god psykisk helse for seg selv og andre, de blir bedre kjent med hverandre og bygger samtidig et godt klassemiljø.
  • § 9 A i opplæringsloven: Skolen plikter å arbeide systematisk med å fremme et godt psykososialt miljø for elevene. Undervisningsprogrammet Robust Ungdom hjelper skolen til å arbeide systematisk, slik at den enkelte eleven kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet.

Introduksjonsfilm om Robust Ungdom

Innhold

  • Målet er at elevene skal få kompetanse som fremmer god psykisk helse.
  • Det skjer gjennom å styrke fire kjernekompetanser: elevenes handlingskompetanse, sosiale og emosjonelle kompetanse, psykisk helsefremmende kompetanse og stresshåndtering. 
  • Undervisningen skal bidra til at elevene kan håndtere medgang og motgang og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte (jamfør overordnet læreplan). 
  • Elevene lærer om tanker, følelser, pust, stress, oppmerksomhet, søvn, samarbeid, kommunikasjon, å ta den andres perspektiv og om ytre påvirkningsfaktorer som har betydning for mestring av eget liv. 
  • Robust Ungdom bygger på normalpsykologi, positiv psykologi, sammenhenger mellom tanker, følelser og atferd, og sammenhenger mellom psykisk helse og miljøfaktorer (for eksempel økonomi og klassemiljø). 

Organisering

  • Den første delen er et inspirasjonsforedrag på ca. 20 minutter som gjennomføres av en trent underviser/fagperson med flere klasser samtidig. Alternativt kan elevene se et filmforedrag. Den andre delen varer i
 ca. 90 minutter og består av lærerstøttede prosesser i klasserommet. I læringsprosessen legges det vekt på samarbeidslæring som involverer alle elevene. 
  • Hver samling varer i to timer. Det er syv samlinger på hvert trinn, til sammen 21 samlinger over tre år (42 timer). I tillegg kommer to temakvelder for elever og foresatte sammen.

Finansiering

Prosjektet har vært finansiert med folkehelsemidler i regi av Østfoldhelsa i fylkeskommunen.

Om oss

Materialet er forfattet av psykologspesialist Anne-Kristin Imenes. Hun har ledet og utviklet prosjektet i samarbeid med ledelsen, elever og lærere ved Askim ungdomsskole, tidligere rektor Harald Nicolai Aas, tidligere kommuneoverlege i Askim, Alf Stausland Johnsen, og tidligere rådgiver for folkehelse i Askim, Anne Mørland Lein.

Nåværende prosjekteier og -koordinator er Cathrine Løes Sørby, rådgiver livsmestring i Indre Østfold kommune.

Karoline Forum Skaara har vært prosjektmedarbeider og forfatter av samlingene ”Pust” (8. trinn), ”Mindfulness” (9. trinn) og ”Visualisering” (10. trinn).

Fotograf Jonas Ingstad i Askim har laget filmene. Dalsgren designbyrå i Askim står for den grafiske utformingen. 

Alle bildene er illustrasjonsbilder som er tatt med personenes samtykke.

Dokumenter

Last ned lærerveiledning (PDF, 10 MB)

Last ned lekehefte (PDF, 16 MB)

Last ned evalueringsrapport fra NOVA

Last ned kunnskapsgrunnlaget (PDF, 210 kB)