Landbruksinfo

Redd en rådyrkilling! - Innsamling av landbruksplast 2020 - Nytt og nyttig om regionalt miljøtilskudd 2020 - Vi har SMIL-midler igjen - Det er også midler til drenering igjen! - Husk skogkulturkampanjen for Indre Østfold kommune - Fremmede skadelige arter - Fylkesnytt fra Oslo og Viken 1/2020 - Nytt fra NLR, NIBIO og Agropub

Økt tilskudd til drenering av jordbruksjord - Ekstrautbetaling av produksjonstilskudd i 2022 - Beredskap i beitesesongen - Floghavre - Hønsehirse - Høring – økologisk handlingsplan for Oslo og Viken 2022-2026 - Periodisk ajourhold av AR5 i tidligere Trøgstad - Markedshage - Samling for Inn på tunet-tilbydere - Strømstøtte - Økt satsning på ungskogpleie i 2022 -   Skogbrannberedskap - Utvidet jakttid på grågås - Fremmede arter - Ønsker testområder for erosjonssikring - De viktige mellomrommene i jordbrukslandskapet - Behov for ekstra bil i sommer? - Ferieavvikling