Informasjon fra Landbruk Indre Østfold kommune uke 22/2021

Beitedyr og rovvilt - Redd en rådyrkalv – Rådyrkalver, ikke rør dem! Bedriftsutviklingsprisen - Planlegger du å drenere jordbruksareal i løpet av de 3 neste årene? - Har du planer om SMIL-tiltak i løpet av de neste 3 årene? - Tiltak gjennomført og ønske om utbetaling av tilskudd til drenering eller SMIL? - Kurs i variabel gjødsling ved hjelp av satellittbilder - Husk plastaksjon neste uke!

Les Landbruksinfo her (PDF, 208 kB)

Arealbarometer

Abonner