Informasjon fra Landbruk Indre Østfold kommune uke 12/21

Strategi for SMIL-midler 2021-2023 er vedtatt - RMP-veileder 2021 - Kontroller 2021 - Generelle regler for jordbruksareal i forskrift om produksjonstilskudd – Gjødslingsplan – Jordprøver - Kornprodusent? Spørreundersøkelse om fangvekster - Ny tiltakshåndbok for storsalamander – Skadefelling, søknad og felling på eget initiativ – Hjorteviltforvaltning - Fugleinfluensa - Tilskudd til miljøtiltak i skog 2021 - Aktuelle skogfaglige webinarer - Morsatilskudd til avløpsrenseanlegg - Aktuelt fra NIBIO og NLR - Åpningstider i påsken

Les Landbruksinfo her (PDF, 224 kB)

Arealbarometer

Abonner