Informasjon fra Landbruk Indre Østfold kommune uke 21/2022

Innsamling av landbruksplast - Om plast - Rådyr i slåtten - NLRs Grasvettregler – Plantevernjournal – Nofence - Bedre vannkvalitet i Morsa Granbarkbilleovervåkning 2022 - Tørre topper i yngre produksjonsskog – Rapportering skogskader – Skogbrannplakater – Gresskarkonkurranse

Landbruksinfo fra Indre Østfold kommune uke 21-2022 (PDF, 565 kB)

Daude toppskot på gran (PDF, 802 kB)

Arealbarometer for Indre Østfold kommune

Abonner på landbruksinfo for Indre Østfold kommune