Informasjon fra Landbruk Indre Østfold kommune uke 9/21

Møte i forkant av beitesesong 2021 NB: Påmelding før kl.11 onsdag 3. mars! - Søknad om produksjonstilskudd 2021, del 1, frist 15. mars - Utbetaling av produksjonstilskudd for 2020 - RMP-utbetaling for 2020 - Grasdekte vannveier 2021 – Gjødslingsplan - Ny erosjonsmodell gir endret beregning av erosjonsrisiko - Ny versjon av Gårdskart er lansert - Regjeringen satser på urbant landbruk - 120.000 kr til rådgivning av verneverdige hus i tidligere Østfold - Årskonferansen 2021 - Digitalt humlekurs - Fangvekstskolen 2021

Les Landbruksinfo her (PDF, 209 kB)

Arealbarometer

Abonner