Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et tilbud til deg som er skoleelev og under 20 år. 

Alle skoler har en skolehelsetjeneste med helsesykepleier. Helsesykepleier har en åpen dør for alle elever – kom gjerne innom for en prat, de har taushetsplikt. Helsesykepleierne har fast kontortid ved hver skole.  

Tilbud

  • Forebyggende helsearbeid 
  • Arbeider med å fremme barn og ungdoms fysiske, psykiske og sosiale helse
  • Veiledning 
  • Helseundersøkelser 
  • Vaksinering  

Skolehelsearbeidet og vaksinasjon på det enkelte klassetrinn

Skolehelsearbeidet og vaksinering
Trinn Oppgaver
1. klasse Samtale og undersøkelse ved helsesøster.
2. klasse Informasjon og vaksinasjon mot difteri, stivkrampe, polio og kikhoste.
3. klasse Helseopplysning. Rutinemessig høydemåling.
6. klasse Helseopplysning. Informasjon og vaksinasjon mot meslinger, kusma og røde hunder.
7. klasse Informasjon og vaksinasjon mot HPV virus.
8. klasse Målrettet helseopplysning, veiledning/samtaler individuelt og/eller i grupper.
9. klasse Målrettet helseopplysning, veiledning/samtaler individuelt og/eller i grupper.
10. klasse Informasjon og vaksinasjon mot poliomyelitt. Utdeling av vaksinasjonskort. Målrettet helseopplysning, veiledning/samtaler individuelt og /eller i grupper.
Videregående skole Målrettet helseopplysning tilpasset behov og risiko. Samtaler; individuelt og i grupper. Forebyggende arbeid i forhold til russen.