Kontaktinformasjon til skolehelsetjenesten ved barneskolene

Ringvoll skole

Sykepleier: Line Farstad Bergli
Telefon: 458 70 137
E-post: line.bergli@io.kommune.no
Kontortid: Onsdag

Knapstad barne– og ungdomsskole

Sykepleier Line Farstad Bergli og sykepleier Stine Moen (vikar) (fredager)
Telefon: 458 70 137 (Line) og 940 25 414 (Stine)
E-post: line.bergli@io.kommune.no og stine.moen@io.kommune.no
Kontortid: Mandag, tirsdag, torsdag, fredag

Steinerskolen 1.-7. trinn, Askim

Kontortid: Ingen fast tilstedeværelse på skolen. Ta kontakt med avdelingsleder på telefon om du ønsker å komme i kontakt med skolehelsetjenesten.

Tomter skole

Helsesykepleier: Siv-Laila Høvik
Telefon: 992 18 208
E-post: siv-laila.hovik@io.kommune.no
Kontortid: mandag, tirsdag, onsdag                                                                 

Hovin skole, Spydeberg

Helsesykepleier: Elisabeth Nøkland Glomvik
Telefon: 404 47 387
E-post: elisabeth.nokland.glomvik@io.kommune.no
Kontortid: Mandag, onsdag, torsdag

Sykepleier: Ida Therese Haug
Telefon: 400 22 755
E-post: ida.therese.haug@io.kommune.no
Kontortid: tirsdag, fredag

Spydeberg skole

Sykepleier: Ida Therese Haug
Telefon: 400 22 755
E-post: ida.therese.haug@io.kommune.no                       
Kontortid: mandag, onsdag, torsdag

Rom skole, Askim

Helsesykepleier: Bente Aasgård Øyvåg
Telefon: 69 68 13 59415 31 264
E-post: bente.aasgard.oyvag@io.kommune.no
Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag

Helsesykepleier: Siv-Laila Høvik
Telefon: 69 68 13 59  / 992 18 208
E-post: siv-laila.hovik@io.kommune.no
Kontortid: torsdag

Askimbyen skole

Helsesykepleier: Ingrid Skifjeld
Telefon: 940 22 978
E-post: ingrid.skifjeld@io.kommune.no
Kontortid: mandag, onsdag, torsdag

Helsesykepleier: Ida Kittelsen
Telefon: 477 98 340
E-post: ida.kittelsen@io.kommune.no 
Kontortid: annenhver mandag                                                                                              

Korsgård skole, Askim

Helsesykepleier: Ida Kittelsen 
Telefon: 477 98 340
E-post: ida.kittelsen@io.kommune.no
Kontortid: annen hver mandag, onsdag og torsdag       

Sykepleier: Anette Rian
Telefon: 476 98 897
E-post: anette.rian@io.kommune.no
Kontortid: Mandag og tirsdag

Grøtvedt skole, Askim

Sykepleier: Kjersti Gangnes Anderssen
Telefon: 414 90 750
E-post: kjersti.gangnes.anderssen@io.kommune.no
Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag

Hærland skole

Sykepleier: Kjersti Gangnes Anderssen
Telefon: 414 90 750
E-post: kjersti.gangnes.anderssen@io.kommune.no
Kontortid: Fredag

Moen skole, Askim

Helsesykepleier: Bente Liland Bye
Telefon: 415 31 260
E-post: bente.bye@io.kommune.no
Kontortid: Mandager, onsdag, torsdag

Tenor skole, Slitu

Helsesykepleier: Bente Liland Bye
Telefon: 415 31 260
E-post: bente.bye@io.kommune.no
Kontortid: tirsdag

Kirkefjerdingen skole, Eidsberg

Sykepleier: Stine Moen
Telefon: 940 25 414
E-post: stine.moen@io.kommune.no                      
Kontortid: mandag

Mysen skole

Helsesykepleier: Marita Tjelmeland
Telefon: 400 31 305
E-post: aud.marita.tjelmeland@io.kommune.no
Kontortid: mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag

Sykepleier: Anette Rian
Telefon: 476 98 897
E-post: anette.rian@io.kommune.no
Kontortid: torsdag og fredag

Trømborg skole

Helsesykepleier: Bente Ørbeck
Telefon: 926 64 991
E-post: bente.orbeck@io.kommune.no
Kontortid: torsdag og fredag

Båstad skole, Trøgstad

Helsesykepleier: Bente Ørbeck
Telefon: 926 64 991
E-post: bente.orbeck@io.kommune.no
Kontortid: tirsdag, onsdag

Skjønhaug skole, Trøgstad

Helsesykepleier: Eli Raknerud
Telefon: 950 67 514
E-post: eli.raknerud@io.kommune.no
Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag

Havnås skole

Sykepleier: Håvard Biering- Strand
Telefon: 477 80 809
E-post: havard.biering-strand@io.kommune.no
Kontortid: onsdag

Mortenstua skole

Helsesykepleier: Bente Ørbeck
Telefon: 926 64 991
E-post: bente.orbeck@io.kommune.no                 

Helsesykepleier: Bente Aasgård Øyvåg
Telefon: 69 68 13 59415 31 264
E-post: bente.aasgard.oyvag@io.kommune.no
Kontortid: Ingen fast kontortid. Ta kontakt på telefon/e-post ved avtale eller spørsmål.  

Klinisk Ernæringsfysiolog (KEF)

Rose-Linn Arntzen

Telefon: 940 26 873 
E-post: rose-linn.arntzen@io.kommune.no 
Kontortid: mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Konsultasjoner kun etter avtale. Ta kontakt på telefon/e-post eller via helsesykepleier.                                      

Forebyggende avdeling barn 6-12 år

Avdelingsleder Aud Marita Tjelmeland
Telefon: 400 31 305
E-post: aud.marita.tjelmeland@io.kommune.no
Kontortid: mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag

Merk: Skolehelsetjenestens ansatte kan midlertidig være fraværende i beskrevne åpningstider på grunn av kurs, studier, møter og andre pålagte aktiviteter. Om ikke du lykkes med å nå helsesykepleier på aktuell skole kan du ta kontakt med leder, så hjelper vi deg så godt vi kan. Om det ikke haster kan du sende e-post.

Telefon til sentralbord på helsestasjonen

69 70 22 00

Postadresse

Forebyggende avdeling 6-12 år
Familiesentral, Mysen, Indre Østfold kommune
Postboks 34
1861 Trøgstad