Om Skolehelsetjenesten

Her er informasjon om hva som skjer i skolehelsetjenesten fra 1.–10. klasse. Du finner også kontaktinformasjon til helsesykepleier og ungdomsteam på barneskolene, ungdomsskolene, videregående skoler og HFU.

Forebyggende avdeling Barn 6-12 år (skolehelsetjenesten på barneskolene) og Forebyggende avdeling Ungdom (skolehelsetjenesten på ungdomsskolene og videregående skoler) er en del av Familiesentral i Indre Østfold kommune. Skolehelsetjenesten underviser og veileder  enkeltelever, grupper og klasser i temaer knyttet til helse. Vi følger opp elever med ekstra behov på alle klassetrinn og tilstreber å ha en åpen dør for elevene. Vi gir veiledning til foresatte og skolens personell om helsespørsmål.

Hvem kan kontakte skolehelsetjenesten?

Alle foreldre kan ta kontakt med helsesykepleier på skolen når det gjelder spørsmål eller utfordringer knyttet til elevers helse og trivsel.
Skolehelsetjenesten skal ikke behandle sykdom. Fastlege må da kontaktes.

Helsesykepleier har kontortid ved skolene hver uke. Ungdomsteam har kontortid på ungdomsskolene hver uke. 

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Skolehelsetjenestens tilbud er et frivillig og gratis tilbud til alle elever og deres foresatte.

Ved flytting vil elevens helsejournal bli sendt til skolehelsetjenesten ved elevens nye skole.

Du kan ta kontakt med oss via helsenorge.no

Hva tilbys de ulike aldersgruppene?

Barneskolen

1. trinn

Skolestartundersøkelse: Helsesamtale hos helsesykepleier på skolen. Undersøkelse hos lege på helsestasjonen

God skolestart i samarbeid med fysioterapeut

2. trinn

Vaksine mot difteri/stivkrampe/kikhoste/polio (DTP/IPV)

Se film

3. trinn

Tilbud om høyde og vektmåling. Ved behov for oppfølging kontaktes foresatte på telefon.

6. trinn

Vaksine mot meslinger, kusma, røde hunder (MMR)

Se film

Undervisning om kroppens utvikling, pubertet og seksualitet

7. trinn

Vaksine mot Humant papilloma virus (HPV)

Se film

Ungdomsskolen

8. trinn

Helsesamtale hos helsesykepleier med utgangspunkt i helseopplysningsskjema som eleven besvarer på skolen.

Tilbud om måling av høyde og vekt

9. trinn

Undervisning om seksuell helse

10. trinn

Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt

Se film

Logg inn på HelseNorge for å se hvilke vaksiner som er registrert på eleven