Viktig informasjon om korona/covid-19:

Informasjon til skole og barnehage i uke 4

Skoler og barnehager: Det oppjusteres til rødt nivå i barnehage, barneskole og ungdomstrinn i tråd med den nasjonale trafikklysmodellen. For Indre Østfold kommune gjelder følgende:
Skoler, SFO og barnehager holder stengt mandag 25. januar. Barn/elever med foresatte i samfunnskritiske yrker, og barn med særlige behov kan fortsatt komme i barnehage/SFO denne dagen. 

Tirsdag 26. januar er skoler og barnehager åpne på rødt nivå. Barnehagene vil ha åpningstid på 7,5 timer, med lokalt tilpassede åpningstider. Barn/elever med foresatte i samfunnskritiske yrker, og barn med særlige behov vil kunne bruke hele åpningstiden i barnehage/SFO. På mandag er det krav til at to foresatte har samfunnskritiske yrker. Fra og med tirsdag reduseres kravet til at en av de foresatte til barn i barnehage har samfunnskritisk yrke, mens foresatte til elever på SFO kan benytte SFO som vanlig fra og med tirsdag.

Skoler og barnehager sender ut ytterligere informasjon i løpet av mandagen. Refusjon av redusert foreldrebetaling for barnehager og SFO kommer på mars faktura.