Hærland skole

Hærland skole

Om skolen

Hærland skole bruker Skooler som læringsplattform og kommunikasjonsverktøy.

Innlogging til Skooler for elever og lærere

Innlogging til Skooler for foresatte 

Antall elever: 85

Klassetrinn: 1.-7. klasse

Klokkeslett for skoledagene

Mandag: 1. og 2. trinn: Kl. 08.15-12.15
Mandag: 3.-7. trinn: Kl. 08.15-14.10

Tirsdag: 1. trinn: Kl. 08.15-12.15 (kl.14.10 fra 16. januar)
Tirsdag: 2.-7. trinn: Kl. 08.15-14.10

Onsdag: 1.-7. trinn: Kl.08.15-12.15

Torsdag: 1.-7. trinn: Kl. 08.15-14.10

Fredag:  1.-3. trinn: Kl. 08.15-12.15
Fredag:  4.-7. trinn: Kl. 08.15-14.10

SFO (skolefritidsordningen)

SFO-leder: Nina Heen Berge, e-post: nina.heen.berge@io.kommune.no

Telefonnummer til SFO: 416 21 118

Her finner du informasjon om SFO

FAU (foreldrenes arbeidsutvalg)

FAU-leder: Skule Marstein, e-post: sm@arkama.no

Nærliggende aktiviteter

Hærland skole ligger landlig til øst i kommunen. Vi er omringet av skog og jorder. Som nærmeste nabo har vi Norturafabrikken. 
Hærland skole ble bygget i 1967, og ble påbygget til 6-årsreformen i 1997. 

Skolens adresse

Sloraveien 24, 1878 Hærland

Ferie og fridager (skoleruta)