Spydeberg ungdomsskole

Spydeberg ungdomsskole

Om skolen

Spydeberg ungdomsskole bruker Skooler som læringsplattform og kommunikasjonsverktøy.

Innlogging til Skooler for elever og lærere

Innlogging til Skooler for foresatte 

Antall elever: 213

Klassetrinn: 8.-10. klasse

Klokkeslett for skoledagene

Klassene starter kl. 08.15 og slutter kl. 13.55.

FAU (foreldrenes arbeidsutvalg)

FAU-leder: Jørn Tore Måleng, e-post: jorn@aegruppen.no

Nærliggende aktiviteter

Skolen ligger i Spydeberg sentrum med nærhet til friidrettsbane, allaktivitetshus, idrettshall og svømmehall.

Skolens adresse

Griniveien 16, 1820 Spydeberg

Skjemaer

Klage på standpunktkarakterer i grunnskolen

Ferie og fridager (skoleruta)