Spydeberg ungdomsskole

Om skolen

Spydeberg ungdomsskole bruker Skooler som læringsplattform og kommunikasjonsverktøy.

Innlogging til Skooler for elever og lærere

Innlogging til Skooler for foresatte 

Antall elever: 213

Klassetrinn: 8.-10. klasse

Klokkeslett for skoledagene

På mandag, onsdag og fredag slutter elevene kl. 14.15.
På tirsdag og torsdag slutter elevene kl. 13.05.

Busstidene er justert og tilpasset de nye sluttidene.

FAU (foreldrenes arbeidsutvalg)

FAU-leder: Trude Skjeltorp, e-post: trude.skjeltorp@iokf.no, telefon: 901 67 300.

Nærliggende aktiviteter

Skolen ligger i Spydeberg sentrum med nærhet til friidrettsbane, allaktivitetshus, idrettshall og svømmehall.

Skolens adresse

Griniveien 16, 1820 Spydeberg

Skjemaer

Klage på standpunktkarakterer i grunnskolen

Ferie og fridager (skoleruta)