Mortenstua skole

Mortenstua skole

Om skolen

Mortenstua skole bruker Skooler som læringsplattform og kommunikasjonsverktøy.

Innlogging til Skooler for elever og lærere

Innlogging til Skooler for foresatte 

Antall elever: 49

Klassetrinn: 1.-10. klasse

Vi har to avdelinger: 

  • Pennestrøket 17, 1850 Mysen (1.-7. trinn)
    Avdelingsleder: Tine Bye Jansen Bjerknes, telefon 69 89 13 71
  • Morten Arendtsvei 1, 1850 Mysen (8.-10. trinn)
    Avdelingsleder Mikael Praagman Holene, telefon 69 89 13 71

Mortenstua er en grunnskole for elever som trenger et helhetlig spesialpedagogisk opplæringstilbud. Skolen er en del av Indre Østfold kommune, og vi har i tillegg elever fra tilstøtende kommuner (Marker, Skiptvet og Rakkestad).

Mortenstua skole underviser elever som av ulike grunner ikke får tilstrekkelig utbytte av den ordinære opplæringen. Elever på Mortenstua har behov for en individuell opplæringsplan i alle fag.

Klokkeslett for skoledagene

1.-7. trinn
Fra kl. 08.45-13.55 mandag, onsdag, torsdag og fredag. Kl. 08.45-14.40 på tirsdager.

8.-10. trinn
Fra kl. 08.45-14.40 mandag, onsdag, torsdag og fredag. Kl. 08.45-15.10 på tirsdager.

Søknad om skoleplass ved Mortenstua skole

Mortenstua skole i Indre Østfold kommune er en opplæringsarena som tilbyr opplæring til barn med store sammensatte lærevansker og som har behov for et helhetlig spesialpedagogisk tilbud.

Saken bør være drøftet med PP-tjenesten før dere søker om skoleplass. Søknadsfrist er 1. november for kommende skoleår.

Her søker du om skoleplass, SFO og skoleskyss ved Mortenstua skole

SFO (skolefritidsordningen)

SFO-leder:

Telefonnummer til SFO:

Her finner du informasjon om SFO

FAU (foreldrenes arbeidsutvalg)

FAU leder: Brynte Måstadskaug, telefon: 908 40 233, e-post: brynska@online.no

Nærliggende aktiviteter

Skolen ligger i nærheten av Mysen sentrum, Eidsberghallen, Eidsberg bibliotek, Høytorp fort og Mysenelva. Det er gangavstand til jernbanestasjonen.

Skolens adresse

Avdeling 1.-7. trinn: Pennestrøket 17, 1850 Mysen

Avdeling 8.-10. trinn: Morten Arendts vei 1, 1850 Mysen

Skjemaer

Klage på standpunktkarakterer i grunnskolen

Ferie og fridager (skoleruta)