Mortenstua skole

Om skolen

Mortenstua skole bruker Skooler som læringsplattform og kommunikasjonsverktøy.

Innlogging til Skooler for elever og lærere

Innlogging til Skooler for foresatte 

Antall elever: 45

Klassetrinn: 1.-10. klasse

Vi har tre avdelinger: 

  • Museumsveien 25, 1809 Askim (1. trinn)
    Avdelingsleder Mette Sønnesyn, telefon 915 26 419
  • Pennestrøket 17, 1850 Mysen (2.-7. trinn)
    Avdelingsleder: Nina Stafseng, telefon 474 52 670
  • Morten Arendtsvei 1, 1850 Mysen (8.-10. trinn)
    Avdelingsleder Ingvild Østevik, telefon 474 53 914

Mortenstua er en skole for elever som trenger et helhetlig spesialpedagogisk tilbud. Vi tilbyr veiledning blant annet til skoler og barnehager.

Klokkeslett for skoledagene

1.-7. trinn
Fra kl. 08.45-13.55 mandag, onsdag, torsdag og fredag. Kl. 08.50-14.40 på tirsdager.

8.-10. trinn
Fra kl. 08.55-14.40 mandag, onsdag, torsdag og fredag. Kl. 08.50-15.10 på tirsdager.

Søknad om skoleplass ved Mortenstua skole

Mortenstua skole i Indre Østfold kommune er en opplæringsarena som tilbyr opplæring til barn med store sammensatte lærevansker og som har behov for et helhetlig spesialpedagogisk tilbud.

Saken bør være drøftet med PP-tjenesten før dere søker om skoleplass. Søknadsfrist er 1. november for kommende skoleår.

Her søker du om skoleplass, SFO og skoleskyss ved Mortenstua skole

SFO (skolefritidsordningen)

SFO-leder:

Telefonnummer til SFO:

Her finner du informasjon om SFO

FAU (foreldrenes arbeidsutvalg)

FAU leder: Siri M. Ertzeid telefon 957 58 002, e-post: siriertzeid@msn.com

Nærliggende aktiviteter

Skolen ligger i nærheten av Mysen sentrum, Eidsberghallen, Eidsberg bibliotek, Høytorp fort og Mysenelva. Det er gangavstand til jernbanestasjonen.

Skolens adresse

Avdeling 1. trinn: Museumsveien 25, 1809 Askim

Avdeling 2.-7. trinn: Pennestrøket 17, 1850 Mysen

Avdeling 8.-10. trinn: Morten Arendts vei 1, 1850 Mysen

Ferie og fridager (skoleruta)