Mortenstua skole

Om skolen

Mortenstua skole bruker IST HOME som kommunikasjonsverktøy mellom hjem og skole, og Teams som læringsplattform. 

IST Veiledning - foresatte (PDF, 222 kB)

IST Veiledning - foresatte - Engelsk (PDF, 228 kB)

Antall elever: 49

Klassetrinn: 1.-10. klasse

Vi har to avdelinger: 

  • Pennestrøket 17, 1850 Mysen (1.-7. trinn)
    Avdelingsleder: Tine Bye Jansen Bjerknes, tlf. 69 89 13 71
  • Morten Arendtsvei 1, 1850 Mysen (8.-10. trinn)
    Avdelingsleder Mikael Praagman Holene, tlf. 69 89 13 71
  • Avdelingsleder Gry Janne Bugge Hammervoll, tlf. 959 96 164

Mortenstua er en grunnskole for elever som trenger et helhetlig spesialpedagogisk opplæringstilbud. Skolen er en del av Indre Østfold kommune, og vi har i tillegg elever fra tilstøtende kommuner (Marker, Skiptvet og Rakkestad).

Mortenstua skole underviser elever som av ulike grunner ikke får tilstrekkelig utbytte av den ordinære opplæringen. Elever på Mortenstua har behov for en individuell opplæringsplan i alle fag.

Klokkeslett for skoledagene

1.-7. trinn
Fra kl. 08.45-13.55 mandag, onsdag, torsdag og fredag. Kl. 08.45-14.40 på tirsdager.

8.-10. trinn
Fra kl. 08.45-14.40 mandag, onsdag, torsdag og fredag. Kl. 08.45-15.10 på tirsdager.

Søknad om skoleplass ved Mortenstua skole

Mortenstua skole i Indre Østfold kommune er en opplæringsarena som tilbyr opplæring til barn med store sammensatte lærevansker og som har behov for et helhetlig spesialpedagogisk tilbud.

Saken bør være drøftet med PP-tjenesten før dere søker om skoleplass. Søknadsfrist er 1. oktober for kommende skoleår.

Her søker du om skoleplass, SFO og skoleskyss ved Mortenstua skole

SFO (skolefritidsordningen)

SFO-ledere:

  • Avdelingsleder Tine Bye Jansen Bjerknes, tlf. 957 86 196
  • Avdelingsleder Mikael Praagman Holene, tlf. 938 13 460

Telefonnummer til SFO:

Her finner du informasjon om SFO

FAU (foreldrenes arbeidsutvalg)

FAU leder: Brynte Måstadskaug, telefon: 908 40 233, e-post: brynska@online.no

Nærliggende aktiviteter

Skolen ligger i nærheten av Mysen sentrum, Eidsberghallen, Eidsberg bibliotek, Høytorp fort og Mysenelva. Det er gangavstand til jernbanestasjonen.

Skolens adresse

Avdeling 1.-7. trinn: Pennestrøket 17, 1850 Mysen

Avdeling 8.-10. trinn: Morten Arendts vei 1, 1850 Mysen

Skjemaer

Klage på standpunktkarakterer i grunnskolen

Ferie og fridager (skoleruta)