Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Askimbyen skole

Vi planlegger for skolestart og åpning av SFO og barnehage mandag 17. august

Les saken her

 • Mandag 17. august møter 2., 3., 4., 5. og 7. trinn kl. 08.30 ved sine innganger. 1. trinn møter kl. 09.00 ved hovedinngangen og 6. trinn kl. 11.30 ved sin inngang. 5. og 7. trinn slutter kl. 10.45 den første skoledagen. Dette tiltaket gjøres for å begrense at ikke alle elevene er på skolen samtidig
 • Trinnene starter opp som faste grupper (kohorter), det vil si i klassene sine. Kohortene holdes mest mulig adskilt av smittevernhensyn og det blir ingen felles samlinger, ingen blanding ute i skolegården og lignende
 • Nye elever til 1. trinn vil ha oppstart ute sammen med sine foresatte og møter foran hovedinngangen kl. 09.00. Foresatte vil ikke kunne følge elevene inn i skolebygget
 • Nødvendig utstyr og bøker deles ut i løpet av første skoleuke
 • Skolene starter opp med normalt oppsatt timetall, men 5.-7 trinn skal ha en uteskoledag og en hjemmeskoledag i uka. Det vil bli sendt ut informasjon om organisering til hvert enkelt trinn. Dette tiltaket gjøres for å begrense at ikke alle elevene er på skolen samtidig
 • Det gis tilbud til barn som av medisinske årsaker må ha hjemmeundervisning
 • Mer detaljert info om oppstart sendes til hvert trinn/hver klasse

SFO

 • Elevene deles inn faste grupper/ kohorter
 • Henting og levering utføres ute
 • Vi anmoder foreldrene om å holde barna hjemme fra SFO eller gi barna korte dager hvis de kan
 • Vanlig åpningstid opprettholdes så langt det er mulig innen rammene av punktene over
 • Det vil bli sendt ut mail til alle som har tilbud om SFO

Om skolen

Askimbyen skole bruker Skooler som læringsplattform og kommunikasjonsverktøy.

Innlogging til Skooler for elever og lærere

Innlogging til Skooler for foresatte 

Antall elever: 301

Klassetrinn: 1.-7. klasse

SFO (skolefritidsordningen)

SFO-leder (fungerende): Gro Østre, e-post: gro.ostre@io.kommune.no  

Telefonnummer til SFO: 69 68 12 04 og 948 86 715

Her finner du informasjon om SFO

Innlogging til SFO Direkte

FAU (foreldrenes arbeidsutvalg)

FAU-leder: Knut Lund, e-post: knut.lund@asko.no 

Nærliggende aktiviteter

Skolen ligger i nærheten av Askim stadion, Askimhallen, lysløypa, Askim rådhus, jernbanestasjonen og sentrum av Askim.

Ferie og fridager (skoleruta)

Chat ungdom

Chat ungdom er et sted hvor du kan snakke om det som er viktig for deg med en fagperson du kan stole på, som ikke kan se hvem du er.

Gå til Chat ungdom her