Aktuelt

Aktuelt

Vi setter nå opp kurs som gjør at ungdom, permitterte og andre kan bli kvalifiserte til å ta oppdrag i skogen.

Eldre kvinne ute. Foto.

Trygghetsalarmer gir hjemmeboende eldre mulighet for å tilkalle assistanse ved behov, og er et svært sentralt tiltak for å kunne legge til rette for at eldre kan bo og leve trygt og selvstendig i eget hjem – lengst mulig.

Mange tar i dag matproduksjonen for gitt og noe som går av seg selv. Det stemmer ikke. Vi blir alle minnet på at norsk matproduksjon i aller høyeste grad er en samfunnskritisk oppgave.

I disse dager får kommunens kjøretøy nye logoer

For å redusere belastningen på ledningen i Vandugveien, er pumpehastigheten ved Riiser pumpestasjon satt ned.

Det var stor jubel da H.K.H. Kronprins Haakon åpnet Parklokalet. Vi takker for besøket og for åpningen! Se bildegalleri i saken. 

Se sendingen fra Hærland kirke der Kåre Rune Hauge, prost i Østre Borgesyssel prosti, samtaler med Kathrine Hestø Hansen, varaordfører i Indre Østfold kommune.