Prosjekt Rehabilitering Bakkegata til Sentrum, Askim

Prosjektnavn: Rehabilitering Bakkegata til Sentrum, Askim

Byggeperiode - Klikk for stort bilde

Kort fortalt

Sanering av VA-ledningsnettet i Askim sentrum nord. Vi skal styrke vannforsyning i området. Her går det også hovedledninger mellom vannverket i Kykkelsrud og bassenget på Trippestad. Trekkerør for fiber og annen infrastruktur blir lagt nytt i samme prosjekt. Det blir bygd nye fortau, og gatene forsterkes. Gatelys bygges nytt med målte anlegg.

Kart - Klikk for stort bilde byggearbeid - Klikk for stort bilde

 

byggearbeid - Klikk for stort bilde

 

Henstad plass - Klikk for stort bilde

 

Arbeid - Klikk for stort bilde Spunting - Klikk for stort bildeSpunt Trøgstadveien kryss Bakkegata Spunting - Klikk for stort bildeSpunt Henstad plass Store rør. Foto. - Klikk for stort bildeOvervannsrør som skal ned i bakken. Store rør. Foto. - Klikk for stort bildeOvervannsrør er store. Veiarbeid - Klikk for stort bilde veiarbeid - Klikk for stort bilde