Indre Østfold kommune

Samfunnssikkerhet og beredskap

Informasjon om hvordan vår beredskap og samfunnssikkerhet er planlagt, hvem du kan kontakte dersom alvorlig hendelse eller krise oppstår samt hvordan du selv kan være en viktig del av Norges beredskap.