Psykososialt kriseteam

Det psykososiale kriseteamet er et kommunalt tilbud som kan bistå ved kriser, ulykker og katastrofer.

Eksempler kan være plutselig eller brå død hos barn og voksne, selvmord, ulykker og alvorlige hendelser. Kriseteamet bistår også ved store kriser og katastrofer hvor mange mennesker og større deler av samfunnet er involvert.

Kriseteamet kan bidra med psykososial støtte og praktisk hjelp inntil krisesituasjonen er avklart. Dersom du har behov for videre støtte og bistand hjelper vi deg i kontakt med øvrig hjelpeapparat.

Kriseteamet er tilgjengelig døgnet rundt, det er frivillig og gratis.

Rekvirering av kriseteamet skjer via

  • legevakt
  • politi
  • ordfører/kommunedirektør