Indre Østfold kommune

Anskaffelser

Indre Østfold kommune skal benytte leverandører som leverer gode og kostnadseffektive varer, tjenester og bygg til kommunens ansatte og innbyggere.