Seriøsitetskrav for bygg- og anleggskontrakter

For bygg- og anleggskontrakter gjelder særskilte seriøsitetskrav, som skal bidra til å motvirke sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Det stilles blant annet krav til faglærte håndverkere og lærlinger i prosjektene, HMS-kort, krav til lønns- og arbeidsvilkår og begrensninger i adgangen til bruk av underleverandører.  

Les mer om seriøsitetskravene her (PDF, 292 kB)