Samspill med det lokale næringslivet

Som samfunnsutvikler ønsker vi at det lokale næringslivet skal være konkurransedyktige i offentlige anbudskonkonkurranser. Et velfungerende samspill mellom kommunen og det lokale leverandørmarkedet er derfor et viktig fokusområde, hvor leverandørdialog og leverandørutvikling er sentrale virkemidler.  

Som oppdragsgiver er vi like fullt underlagt krav om konkurranse gjennom lov og forskrift om offentlige anskaffelser, herunder likebehandling av leverandører. For å bli leverandør til kommunen må du kunne levere det beste og mest konkurransedyktige tilbudet.  

Våre konkurranser publiseres på Doffin, som er den nasjonale databasen for offentlige anbud.

Til Doffin.no